GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL279 Ticaret Hukuku Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Ticaret hukuku alanındaki temel bilgileri edinerek; hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama, hukuk kurallarının amacını benimseme ve tüm bunların ışığında adil bir bakış açısı kazanma bu dersin temel amaçlarındandır.


Öğr. Gör. Erkul BULUT


1 Ticari işletmenin tanımı, şartları, ticari işin şartları ve sonuçları, tacir olmanın şartları ve sonuçları, tacir yardımcıları konularında bilgi sahibi olurlar.
2 Ticari şirketlerin kuruluşu, işleyişi, ortakların hak ve yükümlülükleri, şirketin sona ermesi konularında bilgi sahibi olurlar.
3 Kıymetli evrakın şartları ve türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte konular ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


Bu ders kapsamında; ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukuku ana başlıkları altında tüm ticaret hukuku konuları incelenecektir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret hukukunun konusu, ticari işletme, ticari iş, tacir, fikri ve sınai mülkiyet hakları, haksız rekabet, rekabetin korunması, adi şirket, ticaret şirketleri, kıymetli evrak türleri ve kambiyo senetleri (bono, poliçe ve çek) gibi konular incelenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ticari İşletme
2 Ticari İş ve Tabi Oldukları Hükümler
3 Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
4 Ticaret Sicili ve Ticari Davalar
5 Ticaret Sicili ve Ticari Davalar
6 Ticaret Ünvanı, İşletme Adı ve Marka
7 Haksız Rekabet
8 Ara Sınav
9 Bağımlı Tacir Yardımcıları
10 Bağımlı Tacir Yardımcıları
11 Adi Ortaklık Tanımı ve Unsurları
12 Kolektif ve Komandit Ortaklık Tanım ve Unsurları
13 Anonim Ortaklık Tanım ve Unsurları
14 Kıymetli Evrak Tanım, Özellikleri ve Sınıflandırılması
15 Final Sınavı

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü veya Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Tartışma 1 35 35
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3 5 2 4 1 5 4 5 5 4 1
ÖÇ 2 3 4 5 4 3 1 5 4 5 5 4 1
ÖÇ 3 4 4 5 3 4 1 5 5 5 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek