GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL276 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


İş Hukukunun temel kavramlarının öğrenilmesi ve teori ile pratiğin birbirlerine özdeşleştirilmesi.


KERİM ARSLAN


1 İş hukukuna yönelik temel kavramları açıklayabilecektir.
2 İş sözleşmesinin yapılmasını, içeriğini, sona ermesini ve sona ermesinin sonuçlarını açıklayabilecektir.
3 İşin düzenlenmesini açıklayabilecektir
4 Sosyal güvenlik kavramını ve temel özelliklerini açıklayabilecektir.
5 Türk sosyal güvenlik sistemini analiz edebilecektir.

Birinci Öğretim


Önkoşulu Olan ders yoktur.


Yok


İş hukukunun tarihsel süreci, alt işveren kavramı işçi ve işverenin borçları, iş sözleşmesi türleri özellikleri, iş sözleşmesinin sona ermesi kıdem tazminatı ve işe iade davaları ile sosyal güvenlik malüllük emeklilik iş görmezlik ödenekleri ile ayrıntılı olarak anlatılacak.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
2 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları
3 İş Hukukunun uygulama alanı
4 Alt işveren ve Geçici iş ilişkisi
5 İş Sözleşmesinin Kurulması, İş sözleşmesi yapma zorunluluğu ve tekrara işe alma zorunluluğu
6 İşçi ve işverenin borçları
7 İş Hukuku Ve Arabuluculuk
8 Arasınav
9 İş ilişkisinin ücret yönünden düzenlenmesi
10 İş ilişkisinin zaman bakımından uygulanması
11 İş ilişkisinin son bulması ve sonuçları
12 Türkiye'de Sosyal güvenliğin tarihçesini, sosyal güvenliğin kapsamını, yönetimini ve finansmanı
13 Türkiye'deki sosyal sigorta kollarını ve bu sigorta kollarından yapılacak yardımlar
14 Türkiye'deki sosyal sigorta kollarını ve bu sigorta kollarından yapılacak yardımlar
15 Final Sınavı

İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası Bireysel İş Hukuku ( Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ - Dr. Öğr. Üyesi Nihat Seyhun ALP ) Seçkin Yayıncılık 2020 4. Baskı İş Hukuku Dersleri ( Nuri ÇELİK - Nurşen CANİKLİOĞLU - Talat CANBOLAT) Beta Yayınları 2020/11Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 2
ÖÇ 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
ÖÇ 5 3 5 2 3 5 4 5 5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek