GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OTRD154 Türk Dili II Ders 1 2 0 2.00

Önlisans

1 Dersimiz, öğrencilerimizin, Türkçeyi doğru kullanma, geliştirme becerisi kazanmalarını; yazılı ve sözlü anlatımda kendilerini doğru ifade edebilmeleri için imlâ ve noktalama gibi dilbilgisi kurallarına hâkim olmalarını sağlayacaktır.
2 Derslerimizde, dilekçe ve özgeçmiş yazma gibi temel bilgiler verilerek öğrencilerimizin günlük hayatı kolaylaştıracaktır.
3 Metin oluşturmanın şekil ve üslûp kuralları anlatılarak öğrencilerimiz yazmaya teşvik edilecektir.
4 Türk Dili, öğrencilerimizi, yabancı kelimelerle iç içe geçmiş bir Türkçeyle konuşma yanlışından kurtararak dilimize sahip çıkma bilincini onlara aşılayacaktır.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kelime türleri (İsim, sıfat, zamir…)
2 Fiil bilgisi (Ek fiil, fiil çatıları, fiilimsiler)
3 Kelime grupları
4 Paragraf bilgisi
5 Cümle Bilgisi 1 (Cümle ögeleri ve çeşitleri)
6 Cümle Bilgisi 2 (Cümle ögeleri ve çeşitleri)
7 Vize
8 Sözlü Anlatım Türleri (Konferans, nutuk...)
9 Yazılı anlatım türleri 1 (Makale, deneme, hikâye…)
10 Metin oluşturma (İlmi araştırma, rapor, makale…)
11 Blog yazımı 1
12 Blog yazımı 2
13 Anlatım bozuklukları, iimla ve noktalama.
14 Yazınsal okuma süreçleri (Metin çözümleme teknikleri)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek