GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OGRF264 Özgün Baskı II Ders 2 4 2.00 2.00

ÖnlisansBu dersin amacı, baskı-resim sanatının gelişimindeki önemini kavraması, özgün ve nitelikli eserler üreterek sanat ve tasarım çalışmalarında edindiği bilgi ve deneyimlerini uygulamak.


Öğr. Gör. Tamer Yılmaz BULAT


1 Özgün Baskı ile özgün desen oluşturarak gördüğünü uygulama tekniklerini öğrenirler
2 Baskı resim kalıplarını hazırlamayı öğrenerek çizim çalışmalarını 4 renk baskı yapmayı öğrenirler
3 Baskı tekniklerini kullanarak sanat üretiminde özgün çalışmalarda bulunurlar
4 Baskı resim sanatının gelişimindeki önemini kavrarlar.
5 Görsel malzemeler ile tasarım ilişkilerini kurarak, analitik düşünebilme yetisine sahip olurlar.
6 Baskı resim tarihçesinin afiş alanına yansıma biçimlerini analiz etme yetisine sahip olurlar.

Birinci Öğretim


Derslerin ön koşulları bulunmamaktadır


Yok


Geleneksel Baskı tekniklerini ile özgün tasarımlar oluşturmayı öğrenirler. Baskı tekniklerinin tasarım alanına yönelik kullanımını deneyimlerler. Çağdaş baskı tekniklerinin özgün tasarım çalışmalarında serbestçe kullanılması ve yeni arayışlar. Farklı tekniklerin kullanımı ile çok renkli ve/veya birleşik bir anlatım dilinin oluşturulmasını deneyimlerler. Linolyum, ağaç oyma teknikleri ile gravür baskı ve şablon baskı tekniklerinin kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar yapmak ve özgün baskı atölye çalışmalarının tasarımcının deneyselliği çözümleyebileceği, farklı şekillerde algılayabileceği bir alan olarak kullanmak.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Gravür tekniği konu anlatımı örnek analizleri
2 Gravür baskı tekniği (kuru kazı) malzeme bilgisi exlibris proje anlatımı exlibris proje uygulaması
3 eskiz görüşmeleri gravür tekniği atölye çalışması
4 eser metninin oluşturulması ve eskiz görüşmeleri
5 eser hakkında eskiz görüşmeleri gravür tekniği atölye çalışması
6 gravür tekniği deneme baskısı baskı çalışması
7 vize projesi eskiz görüşmeleri ve genel tekrar
8 vize sınavı
9 Şablon baskı tekniği ve proje sunumu
10 karışık teknik ve monotip baskı uygulamaları
11 eskiz görüşmeleri atölye çalışması
12 eskiz görüşmeleri atölye çalışması baskı uygulamaları
13 eskiz görüşmeleri atölye çalışması-uygulama
14 genel tekrar ve atölye çalışması-uygulama
15 final

baskı resim(beth grabowski and bill fick)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Derse Katılım 1 10
Beyin Fırtınası 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10
Okuma 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Rapor Hazırlama 1 10
Rapor Sunma 1 10
Proje Sunma 1 10
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Gözlem 1 5 5
Beyin Fırtınası 1 2 2
Proje Hazırlama 1 3 3
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 3 4 4 5 3
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 4 3 4 5
ÖÇ 4 4 3 3 4 4
ÖÇ 5 4 4
ÖÇ 6 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek