GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OGRF270 Tipografi II Ders 2 4 0 3.00

Önlisans

1 Yazı karakterlerinin kavramsal yapısını gösteren uygulamaları inceleme
2 Yazı karakterlerinin kavramsal yapısını gösteren uygulamaları inceleme
3 Yazı karakterlerinin teknik nitelikleri.
4 Yazı karakterinin yapısal özellikleri
5 Kurumsal kimlik tasarımının tasarlanma süreci Logotype kavram içerikli yazı karakteri oluşturma.
6 Sanat ve tasarım problemlerinin analiz edilmesinde sosyal kültür ve gelenekleri dikkate almak.YokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1.Hafta Yazı karakterlerinin kavramsal yapısını gösteren uygulamaları inceleme Yazı karakterlerini form olarak inceleme.
2 Yazı karakterlerinin kavramsal yapısını gösteren uygulamaları inceleme Kavramsal fontların incelenmesi
3 Yazı karakterlerinin teknik nitelikleri. Eril ve dişil yapılar, Serifli,serifsiz font tasarımları Örnek font incelemeleri
4 Yazı karakteri için katalog tasarımı
5 Araştırma, bilgi toplama, metin yazma. Tasarım eskiz oluşturma
6 Fikir eskizleri hazırlama Tasarım eskiz oluşturma
7 Ön taslaklar hazırlama Tasarım eskiz oluşturma
8 Ara sınav, proje teslimi
9 Alan içerisinde tipografik elemanlara değer yüklemeyi öğrenir. Tekli elemanları alan içerisinde dengeli kullanır. Çoklu elemanları alan içerisinde dengeli kullanır.
10 Tipografik eleman ile yardımcı görselleri buluşturmayı öğrenir. Tipografik eleman ile çizgi kavramını buluşturur. Tipografik eleman ile görsel malzemeyi buluşturur.
11 Tipografik eleman ile grafik tasarım ürünlerini buluşturmayı öğrenir. Tipografik elemanla benzerlik kurduran sonuçlanmış grafik tasarımlar oluşturur. Bir grafik tasarımda olması gereken tüm malzemelerle, tipografiyi buluşturarak tasarım oluşturur.
12 Konu kapsamında proje üretimi, eskizlemeler. 50x70 afiş tasarımı
13 Alternatif çalışmalarla denemelerin sürdürülmesi
14 Final sınavı, proje teslimi, sunuşYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 10 10
Beyin Fırtınası 1 15 15
Proje Hazırlama 1 9 9
Proje Sunma 1 10 10
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 9 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 1 4 4
Performans 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek