GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OGRF271 İllüstrasyon I Ders 2 3 0 3.00

Önlisans

1 İmgesel Kompozisyon çizebilir ve tek Sayfalık illüstrasyonlar hazırlamayı öğrenebilirler.
2 Duygu ve düşünceleri özgün baskı, fotoğraf, tipografi, kolaj vb. yöntemlerle estetik düzeyde kullanabilmek.
3 edindiği bilgi ve deneyimle Bilim/teknik illüstrasyonları hazırlayabilirler
4 Reklam storyboard (hikaye tahtası) hazırlamak
5 Çocuk Hikayeleri ve Görsel akış düzenlemesi yapabilirler.
6 Diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar ile tasarımı ilişkilendirme süreçlerini bilirler.YokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İllüstrasyon (resimleme) NEDİR
2 İlk resimleme örnekleri
3 Resimlemenin başlıca gelişme evreleri.
4 Resimleme örneklerinin incelenmesi.
5 Türkiyede resimleme örnekleri
6 Resimleme araç ve teknikleri
7 Görsel bir problemi illüstratif anlatım dilini kullanarak çözme aşamalarını tanıyabilme. (örnek çalışma, otoportre ben kimim?
8 Ara sınav
9 Resimleme türleri .
10 Reklam resimlemeleri
11 Bilimsel ve Teknik resimlemeleri
12 Proje uygulama
13 Proje uygulama
14 Proje uygulama
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 3 1 3
Derse Katılım 1 20 20
Uygulama/Pratik 1 5 5
Gözlem 3 1 3
Alan Çalışması 1 10 10
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 8 8
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
Performans 1 5 5
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek