GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OGRF269 Görsel Tasarım I Ders 2 3 0 2.00

Önlisans

1 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri Grafik Tasarım uygulamalarında kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olurlar.
2 Grafik Tasarım ile ilgili uygulamalarda, soruna tasarım kuramlarıyla çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar.
3 Grafik Tasarım ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanmayı öğrenirler ve tasarım sorununa yönelik geliştirdikleri projeleri el becerisi ile uygulaması öğrenirler.
4 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olurlar.YokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derste kullanılacak araç gereç ve materyallerin tanıtılması. Grafik tasarım nedir? Grafik tasarım hangi alanlarda kullanılır?
2 Logo ve logotype çalışması
3 Konu kapsamında eskizlemeler, sunuş
4 Kurumsal kimlik nedir? Kurumsal kimlik tasarımı “Proje” sunumu
5 Kurumsal kimlik tasarımı “Proje” eskizleri (basılı / dijital)
6 Kurumsal kimlik tasarımı “Proje” eskizleri (basılı / dijital)
7 Kurumsal kimlik tasarımı “Proje” eskizleri (basılı / dijital)
8 vize sınavı
9 Afiş tasarımı çalışması proje sunumu
10 Kültürel “Afiş” tasarımı çalışması eskizleri ve sunu atölye çalışması
11 Alternatif çalışmalarla denemelerin sürdürülmesi ve kritikler.
12 proje sunumuve teslimi
13 Ticari “Afiş” tasarımı çalışması.
14 Konu kapsamında eskiz çalışmaları ve sunumYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Beyin Fırtınası 1 8 8
Rapor Hazırlama 1 5 5
Rapor Sunma 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 1 20 20
Ev Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek