GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OGRF161 Temel Tasarım I Ders 1 1 6.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu ders, sanat ve tasarım konularına giriş yaparak biçimlendirme kavramı (form-fonksiyon-estetik), bilim ve sanat ilişkisi, sanat eğitimi, yaratıcılıkla ilgili konuları irdeler. Öğrenciye alanında ilk temel tasarım eleman (görsel etki elemanları) ve ögelerini, kavramları anlaması, algılaması ve beceri kazanmasını sağlar.


Öğr.Gör. Aslı Açar


1 Nokta çizgi ile özgün yüzey düzenlemek
2 Açık-koyu ve ışık-gölge karakalem tekniği ile objeleri hacimlendirmek
3 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek
4 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak
5 Temel tasarım tekniklerini kullanarak ulusal ve uluslararası alanlarda varlık gösterebildikleri gibi tanıtıma yönelik her alanda varlık gösterebilmek.
6 Yüzey düzenlemelerini renklendirmek

Birinci Öğretim


Ön Koşulu Olan ders yoktur


Yok


Plastik sanatlar alanını Temel kavram ve öğeleri olan nokta,çizgi, leke, form, ışık-gölge, renk, doku, yön, ölçü ve aralık gibi anlatım öğelerini, zıtlık-uygunlu, simetri ve tekrar gibi uygulama ilkeleri çerçevesinde gördüğü nesneyi çizebilen, parçalara ayırıp yeniden örgütleyebilen, deneysel çalışma değişkenlikleriyle plastik sanatların gramerinin kavrama ve uygulamalarını içerir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tasarım elemanlarını ve ilkelerini tanımlanması
2 nokta ile serbest kompozisyon çalışması
3 Tasarımda temel ilkelere bağlı kalarak nokta ile obje çalışması
4 Tasarımda temel ilkelere bağlı kalarak nokta ile obje çalışması
5 Tasarımda temel ilkelere bağlı kalarak kompozisyon oluşturma Doku, leke, renk, form bilgisini iki ve üç boyutlu proje çalışması
6 Tasarım İlkeleri ve kompozisyon ilişkisi, geometrik şekillerle lekesel çalışma
7 Tasarım İlkeleri ve kompozisyon ilişkisi, geometrik şekillerle lekesel çalışma
8 Ara Sınav
9 Renk nedir? Sıcak Soğuk ve Zıt renklerin tanımı, akrilik boya ile renk çemberi uygulaması
10 Akrilik boya ile renk çemberi uygulaması
11 Sanat akımları ve Grafik tasarımın sanat akımları içerisindeki önemi araştırma ve sunum
12 Kolaj çalışmasının tanımı, Kolaj Çalışması
13 Tasarım İlkelerine bağlı kalarak kolaj çalışması proje
14 Tasarım İlkelerine bağlı kalarak kolaj çalışması proje
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 10 10
Problem Çözümü 1 5 5
Soru-Yanıt 1 7 7
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Gözlem 1 20 20
Gösterme 1 18 18
Beyin Fırtınası 1 10 10
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 8 8
Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 20 20
Performans 1 10 10
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 4 5 5 3 1 1 4 2 4 4 4 4
ÖÇ 2 3 3 3 3 5 3 1 1 4 2 5 4 4 4
ÖÇ 3 3 3 2 5 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 2 2 2 3 4 1 4 4 2 4 5 3 3
ÖÇ 5 5 4 4 1 4 5 1 5 5 5 4 5 3 2
ÖÇ 6 5 5 5 5 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek