GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMAK276 Akışkanlar Mekaniği Ders 2 4 6.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Akışkanlar Mekaniği ile ilgili temel kavramlar verilerek, sıvıların özellikleri, hidrostatik, akışkanların kinematiği ve akış tiplerini kavramak.


Öğr. Gör. Elif BALTA


1 Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 Akışkanlar kinematiğini analiz edebilecektir.
3 Akışkanlar dinamiğini analiz edebilecektir.
4 Boyut Analizi ve Modelleme yapabilecekler.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Temel Bilgiler / Hidro-Aerostatik / Integral Analizde Korunum Denklemleri / Bernoulli ve Enerji Denklemleri / Diferansiyel Korunum Denklemleri ve Sınır Şartları / Benzerlik ve Boyut Analizi / Borularda Ağdalı (Viskoz) Akış / Açık Kanal Akımına Giriş / Türbomakinalara Giriş


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel kavram ve tanımlar: Akışkanların molekülsel yapısı, Sürekli Ortam Yaklaşımı, Viskozite, Fourier Yasası, Yüzey gerilmesi
2 Temel kavram ve tanımlar: Hareketin Lagrange ve Euler yöntemlerinde tanımlanması, İvme, Toplam türev, Yörüngeler, Akım çizgileri
3 Akışkan içindeki basınç dağılımı (Hidrostatik): Pascal yasası, Düzlemsel ve eğrisel yüzeylere etkiyen kuvvetler, Katmanlı akışkanlar, Katı cisim ötelemesi ve dönmesinde basınç dağılımı
4 Akışkan içindeki basınç dağılımı (Hidrostatik): Pascal yasası, Düzlemsel ve eğrisel yüzeylere etkiyen kuvvetler, Katmanlı akışkanlar, Katı cisim ötelemesi ve dönmesinde basınç dağılımı
5 Bir kontrol hacmi için İntegral korunum denklemleri (İntegral Analiz): Lagrange ve Euler kontrol hacimleri için kütle, momentum ve enerjinin korunumu, Lineer momentum denklemi (Hareket miktarı teoremi), Bernoulli denklemi, Enerji denklemi
6 Bir kontrol hacmi için İntegral korunum denklemleri (İntegral Analiz): Lagrange ve Euler kontrol hacimleri için kütle, momentum ve enerjinin korunumu, Lineer momentum denklemi (Hareket miktarı teoremi), Bernoulli denklemi, Enerji denklemi
7 Bir akışkan parçacığı için diferansiyel korunum denklemleri (Diferansiyel Analiz): Süreklilik denklemi, Euler ve Navier-Stokes denklemleri, Serbest ve katı yüzeylerdeki sınır şartları
8 Vize sınavları
9 Benzeşim ve Boyut Analizi (Deneysel Analiz): Benzeşim, Boyutsuz sayılar, Buckingham Pi teoremi
10 Benzeşim ve Boyut Analizi (Deneysel Analiz): Benzeşim, Boyutsuz sayılar, Buckingham Pi teoremi
11 Borularda ağdalı (viskoz) akış (İç akımlar): Laminer ve türbülanslı akımlar, Couette akımı, Poiseuille akımı, Moody diyagramı, Hidrolik çap, Boru, vana ve dirseklerdeki sürtünme kayıpları, Venturi tübü, Orifismetre, Boru Şebekeleri
12 Viscous flow in pipes (Internal flows): Laminar and turbulent flows, Couette flow, Poiseuille flow, Moody diagram, Hydraulic diameter, Friction losses in pipes, valves and elbows, Venturi tube, Orificemeter, Pipe Networks
13 Açık Kanal Akımına Giriş: Dalga hızı, Froude sayısı, Chezy ve Manning formülleri, Özgül enerji, Kritik derinlik, Sel ve sakin akım rejimleri, Hidrolik sıçrama
14 Açık Kanal Akımına Giriş: Dalga hızı, Froude sayısı, Chezy ve Manning formülleri, Özgül enerji, Kritik derinlik, Sel ve sakin akım rejimleri, Hidrolik sıçrama
15 Final sınavları

Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları - John Cimbala, Yunus ÇengelYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Ön Lisans için 15/30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 25 25
Problem Çözümü 1 30 30
Proje Hazırlama 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
Okuma 1 20 20
Ev Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1
ÖÇ 2 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1
ÖÇ 3 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek