GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMAK161 Dinamik Ders 1 1 5.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Maddesel nokta ve katı cisimlerin dinamiğinin temel prensiplerinin öğretilmesi, Dinamik konusundaki mühendislik problemlerini tanımlanma ve çözme tecrübesinin kazandırılması, Mekanizma ve makinaların dinamik matematik modellerini oluşturma bilgi ve becerisinin kazandırılması.


Öğr. Gör. Medeni SÖMER


1 Temel kinetik kavramlarını tanımlar
2 Temel kinematik kavramlarını tanımlar.
3 İmpuls ve momentum kavramlarını anlatır.
4 Temel matematik ve fen bilimi bilgilerine sahip olur ve gerektiğinde kullanabilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Vektör Fonksiyonları, Kinematik: Parçacıkların Kinematiği; Doğrusal, Düzlemsel ve Genel Hareket/Bağıl Hareketler/Rijit Cismin Kinematiği: Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme ve Genel Düzlemsel Hareket, Dönen Eksen Sistemine Göre Bir Maddenin Noktasal Hareketi/Kinetik: Maddesel Noktanın Kinetiği, Newton Yasaları, İmpuls ve Momentum İlkesi/İş ve Enerji İlkesi/Rijit Cismin Kinetiği: Rijit Cismin Sabit Eksen Etrafındaki Hareketi/Rijit Cismin Düzlemsel Hareketi, İş ve Enerji İlkesi/İmpuls ve Momentum İlkesi


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dinamiğe Giriş Yok
2 Doğrusal Hareket Yok
3 Doğrusal Hareket Yok
4 Düzlemde Eğrisel Hareket Yok
5 Düzlemde Eğrisel Hareket Yok
6 Normal ve Teğetsel Koordinatlar Yok
7 Normal ve Teğetsel Koordinatlar Yok
8 Vize Sınavı
9 Kutupsal Koordinatlar Yok
10 Kutupsal Koordinatlar Yok
11 Uzayda Eğrisel Hareket Yok
12 Uzayda Eğrisel Hareket Yok
13 İzafi Hareket Yok
14 İzafi Hareket Yok
15 Final Sınavı

Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15/30 iş günü veya staj projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Ev Ödevi 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 5 3
ÖÇ 2 3 3 5 3
ÖÇ 3 3 3 5 3
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek