GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OFIZ163 Fizik Ders 1 1 6.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Temel fiziğin mekanik dalının temel kavram ve prensiplerini öğrenciye temel oluşturacak bir biçimde öğretmek. Bunların gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak, bu dersin amacını oluşturmaktır.


Öğr. Gör. Büşra HASILCI


1 Başta Fizik olmak üzere,temel bilim buluşlarına bağlı olarak gelişen Teknoloji olgusunu anlama.
2 Temel matematik bilgisi üzerine kurulan Temel Fizik dersiyle matematik bilgilerini kullanma.
3 Fiziksel kuramlardan, Doğa yasalarının işleyişini kavrama

Birinci Öğretim


Dersin Ön koşulu bulunmamaktadır.


Yok


Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler
2 Doğrusal Hareket
3 İki ve Üç Boyutta Hareket
4 Newtonun Hareket Yasaları
5 Newton un Yasalarının Uygulanması
6 İş ve Kinetik Enerji
7 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
8 Ara Sınav
9 Moment, İtme ve Çarpışma
10 Katı Cisimlerin Dönme Hareketi
11 Dönme Hareketinin Dinamiği
12 Denge ve Esneklik
13 Kütle Çekimi
14 Kütle Çekimi
15 Final

Serway Beichner FizikYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Ön Lisans için 15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 3 1 5 2 1 1 4 2 2
ÖÇ 2 1 2 1 1 1 4 1 5 3 2
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek