GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL154 İstatistik Ders 1 2 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Temel İstatistik kavramları ile temel istatistiksel yöntemlerin öğretilmesi


Derya ÖZ


1 Toplanan verilerin derlenmesi. Verileri grafiksel ve basit yöntemlerle özetleyerek sunabilme
2 Verileri grafiksel sunabilme
3 Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerinin hesaplanabilmesi ve yorumlanabilmesi
4 Bazı istatistiksel yöntemleri kullanabilme ve yorumlama

Birinci ÖğretimYok


Betimsel istatistik : İstatistiğin Tanımı ve temel kavramlar, İstatistiksel araştırmanın niteliği, İstatistiksel verilerin derlenmesi ve özetlenmesi. Merkezi Eğilim ölçüleri ve dağılma ölçüleri.rassal değişkenler ve olasılık dağılımları. Örnekleme dağılımları. İstatistiksel karar alma:Hipotez testleri . Ki-kare Testleri : Kontenjans tabloları. Bağımsızlık testi .


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İstatistiğin Tanımı ve temel kavramlar, İstatistiksel araştırmanın niteliği, İstatistiksel veri türleri, Verilerin toplanması ve derlenmesi : Verilerin özetlenmesi Verilerin grafik yöntemlerle özetlenmesi
2 Seriler
3 Merkezi Eğilim ölçülerine giriş(Ortalamalar), analitik ortalamalar ve özellikleri
4 Mod. Medyan. Bölenler
5 Dağılma ölçülerine giriş.Değişim aralığı.Standart sapma. Standardize değerler
6 Değişim katsayısı. Toplanma Oranı
7 Kesikli ve sürekli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları
8 Ara Sınav
9 Aralık Tahmini. Anakütle ortalaması için güven Aralığı. Anakütle Oranı için güven aralığı
10 Örnekleme dağılımları.Hipotez Testlerine giriş ve temel kavramlar. Anakütle ortalaması için hipotez testleri
11 İki anakütle ortalamasının farkı için hipotez testleri
12 Anakütle oranı için hipotez testi, küçük sınav
13 İki anakütle oranına ilişkin hipotez testi
14 Ki-kare dağılımına dayanan testler: Kontenjans tabloları. Bağımsızlık testi
15 Final

M.R.Spiegel ve L.J. Stephens, “İstatistik”, Nobel Yayınevi (İlk 5 Bölüm) Prof.Dr. Fikri Akdeniz,”Olasılık ve İstatistik”, Baki Kitabevi Prof.Dr. Merih İpek, “Betimsel İstatistik”, Beta YayıneviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 28 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Ev Ödevi 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 2 4 2 3 3 1 2 4 2 3 3
ÖÇ 2 3 4 3 1 4 2 1 3 3 2 4 2
ÖÇ 3 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3
ÖÇ 4 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek