GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMVU272 Vergi Hukuku Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Vergi hukukuna ilişkin temel kavram, ilke ve kurallarını açıklamak, Türk Vergi Sisteminde yer alan vergiler hakkında temel bilgiler vermek, vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yollarını göstermek


Öğretim Görevlisi Fulya Uçar Şimşek


1 Vergi kavramını ve farklı vergi türlerini kavramak
2 Vergi hukukunun temel prensiplerine ve söz konusu prensiplerin pratikte uygulanmasına ilişkin bilgi edinmek
3 Vergi sistemlerinin ve Türk vergi sisteminin temel kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak
4 Vergi uyuşmazlığı kavramını, özelliklerini ve türleri ile uyuşmazlıkların çözüm yolu kavramını ve özelliklerini açıklayabilmek

Birinci Öğretim


ön koşul olan ders yoktur


-


'Vergi' konseptinin ve vergi sisteminin temel unsurları, vergi hukunun temel prensipleri ve Türk vergi sisteminin incelenmesi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve diğer tüketim vergileri, servetten alınan vergiler, vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıkları dersin içeriğini oluşturan konulardan bazılarıdır


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Vergi'nin tanımı ve farklı vergi türleri
2 Vergi hukukunun temel prensipleri
3 Vergi hukunun kaynakları ve yorum
4 Vergilendirme yetkisi, Vergi ödevi
5 Vergilendirme işlemleri, Vergi borcunun sona ermesi, Vergi alacağının güvence altına alınmas
6 Vergi suç ve cezaları, Vergi teşvikleri, Vergi afları
7 Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları
8 ara sınav
9 gelir vergisi
10 kurumlar vergisi
11 Varlık Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi
12 Tüketim vergileri: Katma Değer Vergisi
13 Tüketim vergileri: Özel Tüketim Vergisi
14 Damga Vergisi ve Gümrük Vergileri
15 final sınavı

Doğan ŞENYÜZ/Mehmet YÜCE/Adnan GERÇEK, Vergi Hukuku Genel Hükümler, 15.Baskı, Ekin Basım Yayın, 2024.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü, proje ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 1 23 23
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 1 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 3 3 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1
ÖÇ 3 2 2 5 1 1 3 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek