GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMVU270 Büro Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin ofis yönetimini öğrenmesi


Öğr. Gör. M. Ersin DEMİR


1 Mesleğinde karşılaşılabilecek sorunlara yaratıcı bir yaklaşımla etkili çözüm önerileri sunmak
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek

Birinci Öğretim


Ön koşulu yoktur.


Yok


Bu ders kapsamında, örgütlerin yönetilmesinde insan kaynaklarının önemine vurgu yapılacaktır. İş gören tedariki ve daha sonraki aşamalarda iş göreni geliştirme konularının detayları, öğrencilere kavratılacaktır. Öğrencinin hem iş gören hem de yönetici olduğu durumlarda, örgütlerle nasıl bir ilişki kurması gerektiği anlatılacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Büro kavramı, büroların işlev ve fonksiyonları
2 Büroların sınıflandırılması, klasik ve çağdaş bürolar
3 Büro çalışanları, büro yönetimi ile işletme yönetimi arasındaki farklar
4 Yönetim kavramı, yönetimin kaynakları, yönetsel düzeyler ve beceriler
5 Yönetimin fonksiyonları, planlama, bürolarda planlama
6 Örgütleme, yöneltme ve denetim
7 Bürolarda iş analizi ve iş değerleme
8 Ara Sınav
9 Bürolarda verimlilik, etkinlik, etkililik yönetimi.
10 Büro organizasyonu ve sistem iyileştirme teknikleri, iş etüdü; metod etüdü, iş ölçümü
11 Bilgi sistemleri ve büro otomasyonu
12 Bürolarda toplam kalite yönetimi
13 Ofislerde zaman ve stres yönetimi
14 Ofislerde kriz yönetimi
15 Final

Ofis Yönetimi El Kitabı/ Öğr. Gör. Hilal ÖZTÜRK-Öğr. Gör. Duygu TOPAL YILDIRIM/ Seçkin Yayıncılık AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü staj ya da proje ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 38 38
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 1 1 1 3 4 5 2 1 1 2 4
ÖÇ 2 5 1 1 1 2 4 5 1 1 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek