GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL155 İşletme Ders 1 1 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bir işletmenin içerdiği birimleri, bu birimlerin birbirleriyle ilişkisini, işletmenin bir bütün olarak çevresi ile ilişkisini, işletmelerin temel amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakların nerelerden nasıl temin edilip işletme fonksiyonlarına nasıl dağıtılacağını öğretmeyi amaçlamaktadır. Tüm bunlar yapılırken, işletme fonksiyonları güncel ve farklı iş kollarından işletmelere ilişkin canlı örnekler kullanılacak ve teori ile uygulama ilişkilendirilecektir.


Öğr. Gör. Erdem TERZİOĞLU


1 Bir işletmeyi, diğer işletmelerden ayıran biçimsel farklılıkları tanımlayabilir.
2 Bir işletmenin hangi fonksiyonlardan müteşekkil olduğunu ve bu fonksiyonların birlikte nasıl bir bütün oluşturduğunu anlayabilir.
3 İşletmelerin toplumlar içindeki yerini ve toplumlar üzerindeki etkisini kavrar.
4 İşletmenin çevresinde yer alan tüm unsurlarla (etkileşen) nasıl bir etkileşim içinde olduğunu bilir.
5 İşletmenin temel amaçlarının neler olduğunu ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağını kavramış olur.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte işletme ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir ve işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İşletme Bilimine Giriş, Temel kavramlar
2 İşletmenin Fonksiyonları
3 Yönetim Fonksiyonu
4 Üretim Fonksiyonu
5 Pazarlama Fonksiyonu
6 İnsan Kaynakları Fonksiyonu
7 Muhasebe Fonksiyonu
8 Ara Sınav
9 Ar-Ge Fonksiyonu
10 Kurumsal İletişim Fonksiyonu
11 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
12 İş Ahlakı
13 Örgüt Kültürü
14 Halkla İlişkiler Fonksiyonu
15 Final Sınavı

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir. Mutlaka bir kitap satın almayı tercih edenler aşağıdaki kitapları değerlendirebilirler. 1. Temel İşletmeciliğe Giriş, Prof. Dr. Canan Çetin, Beta Yayınları 2. Genel İşletme, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, AÖF YayınıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü veya Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Quiz 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 2 15 30
Rapor 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 3 4 3 2 5 4 3 2 2 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 3 2 5 4 4 3 4 2 4
ÖÇ 3 2 4 3 3 2 4 3 4 2 2 4 2
ÖÇ 4 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 3
ÖÇ 5 2 4 4 3 2 2 4 3 4 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek