GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSPY257 Spor Turizmi Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı spor turizminin ve içeriklerinin ne olduğunu öğretmektir.


Öğr. Gör. Şeymanur Bircan


1 Turizm, turizm tarihi ve diğer turizm çeşitleri gibi konuları öğrenir.
2 Turizme bağlı olarak spor turizminin ülke tanıtımına ve ekonomisine faydalarını analiz eder
3 Turizmin işlevleri, turizm işletmeleri, turizm personelini sportif açıdan değerlendirip sentezler.
4 Spor turizmine bağlı olarak Olimpiyat Oyunlarının ülkelerin turizmine ve ekonomisine katkısını tartışır.
5 Farkındalık yaratmak, kendini ön plana çıkarmak gibi yetiler kazanır
6 Ülke turizmine farklı bir perspektiften bakarak nitelikli bireyler olarak turizmin ve spor turizmi uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlar.
7 Toplum bireylerine tatilin sadece güneşlenmek ya da denize girmekten ibaret olmadığını sportif aktivitelerin gerek sağlık açısından gerekse kültürel ve sosyalleşmek adına ne kadar önemli olduğunun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak gibi davranış eğilimleri kazanır
8 Spor ve medya biliminin spordaki önemini kavrar.
9 Spor turizmi türlerini öğrenir, Türkiye'de hangi bölgelerde hangi türlerin yapıldığını araştırır
10 Havada-Karada ve Suda Gerçekleştirilen Spor Turizm Çeşitlerini kavrar
11 spor turizmi olaylarını inceler
12 Spor Turizmi Çekim Unsurları ve Turlarını araştırır
13 Spor Turizmi Resortları-Spor Turizmi Kruvaziyerini öğrenir

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Turizm kavramı, spor turizmi kavramı, spor turizminde gelişmeler ve öneminin öğretimine yöneliktir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Turizmin Tarihi ve Turizmin Gelişimine Etkileri
2 Turizm ve Turizmle ilgili Kavramlar, Turizm Sektörünün Özellikleri,
3 turizmin etkileri, Türkiye'de ve dünyada turizm,
4 Spor Turizmi ve Olimpiyat Oyunları.
5 Turistik Ürün ve Temel Unsurları, Ürün Yaşam Eğrisi
6 Spor Turizmi Kavramı ve Türkiye’de Spor Turizmi
7 Spor Turizminin Katkıları
8 Ara sınav
9 Spor Turisti ve Özellikleri
10 Spor Turizmi Türleri
11 Havada-Karada ve Suda Gerçekleştirilen Spor Turizm Çeşitleri
12 Spor Turizmi Olayları
13 Spor Turizmi Çekim Unsurları-Spor Turizmi Turları
14 Spor Turizmi Resortları-Spor Turizmi Kruvaziyeri
15 Final sınavı

Atilla HAZAR. Spor ve Turizm. Detay YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 38 38
Okuma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 3 2 2 4 2 4 4 1 1 3 1 3 4 2
ÖÇ 2 4 4 3 4 5 3 4 5 1 1 4 2 3 3 2
ÖÇ 3 5 5 5 3 5 4 3 4 1 1 3 1 5 5 2
ÖÇ 4 5 4 5 3 5 4 3 5 1 1 4 2 3 5 3
ÖÇ 5 5 5 4 4 5 4 4 3 1 1 4 2 5 5 3
ÖÇ 6 4 4 4 4 5 4 4 5 1 1 4 1 4 5 2
ÖÇ 7 5 3 4 4 5 5 5 5 1 1 4 1 4 5 2
ÖÇ 8 4 5 4 4 4 3 2 4 1 1 3 1 3 4 2
ÖÇ 9 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 2 4 5 3 3
ÖÇ 10 3 5 3 4 5 3 5 5 3 3 4 4 5 5 5
ÖÇ 11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3
ÖÇ 12 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4
ÖÇ 13 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek