GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSPY276 Spor Sosyolojisi Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı sosyolojinin spor bilimleri içerindeki önemini kavratmak, öğrencilerin; sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramları tanımasını, sosyolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve sportif olgu ve olayları yorumlanmasında sosyoloji biliminden yararlanmasını sağlamaktır.


Öğ. Gör. Şeymanur Bircan


1 Spor sosyolojisi konusunda genel tanımı yapabilir.
2 Toplumsal sınıflar ve toplumsal statüyü tanımlayabilir.
3 sosyoloji ve spor kavramları konusunda ilişki kurabilir.
4 Spora sosyolojik bakış açısıyla bakmayı hedefler.
5 Sporun toplumlar kurumlar içerisindeki yerine dikkat çeker.
6 Sporun ilk çağlardan bu yana toplumdaki gelişimini tartışır.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders bulunmamaktadır.


Yok


Bu derste sosyolojik açıdan sporun ne anlama geldiği anlatılacaktır. Sosyolojiye giriş, sosyolojik temel kavramlar, spor sosyolojisine giriş, sosyolojik kuramlar, sosyalleşme ve spor, sporda sosyal sürdürülebilirlik, sporda kadın, spor etiği ve sporda şiddet dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Sosyolojinin tanımı ve alanı
2 Sosyolojinin doğuşu ve gelişimi
3 Sosyolojide bilimsel yaklaşımlar
4 Sosyolojide bilimsel yaklaşımlar 2
5 Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi
6 Toplum ve sosyal kurumlar
7 Toplum ve spor
8 Vize sınavı
9 Kültür ve spor
10 Sosyalleşme ve spor
11 Engellilerde spor
12 Sporda saldırganlık ve şiddet
13 Türkiye’de spor
14 Türkiye’de spor politikaları

Doğan, B. (2007). Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Yetim, A. A. (2014). Sosyoloji ve spor. Berikan Yayınevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj durumu bulunmamaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 50 50
Final Sınavı 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 2 4 2
ÖÇ 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2
ÖÇ 3 4 1 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 4 5
ÖÇ 4 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 4
ÖÇ 5 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 5
ÖÇ 6 5 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 5 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek