GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSPY279 Spor Tarihi Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 3.00

ÖnlisansTürk spor tarihi hakkında detaylı bilgi edinilmesini sağlamak.1 1. Spor tarihi hakkında bilgi sahibi olma.
2 2. Atatürk ve spor hakkında bilgi sahibi olma
3 3. Türk ve dünya sporunu karşılaştırabilme.
4 4. Başarılı Türk sporcularını tanıyabilme ve tanıtabilme.
5 5. Türk spor tarihinin önemini kavrayabilme.

Birinci ÖğretimYok


Osmanlı son dönemi ve cumhuriyet dönemi Türk spor tarihi, başarılı sporcular, kurumlar ve çalışmalarını içerir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dünya spor tarihi hakkında genel bilgi.
2 Kaynak tarama.
3 Osmanlı Devleti döneminde Türk sporu
4 Cumhuriyet dönemi Türkiye'de genel spor.
5 Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde sporun gelişimi.
6 Türk spor kurumuna geçiş
7 Türkiye'de milli olimpiyat
8 Yazılı sınav.
9 Türk sporunda Atatürk
10 Türkiye'de modern sporların gelişimi
11 Türkiye'de milli olimpiyat komitesi
12 Başarılı Türk sporcuları
13 Başarılı Türk sporcuları
14 Olimpiyatlarda Türk sporcuları
15 Final sınavı

1. . Alpman C. (1972). Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 2. Afyon YA, Tunç A. (1997). Beden Eğitimi ve Spor Tarihi. Damla Ofset Matbaacılık, Konya. 3. Koryürek C. (1996). Eski Olimpiyadlar, Modern Olimpiyad Oyunları, Olimpiyadlarda Türkler. Arçelik Yayınları, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 70


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek