GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSPY262 Sporda İletişim ve Liderlik Ders 2 4 0 2.00

Önlisans

1 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır
2 Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme ve kendini geliştirme konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirirYokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İletişim ve İletişim Süreci Teorik
2 letişim Çeşitleri Teorik
3 Sporda Kurumsal İletişim Teorik
4 Sporda İletişim Grupları Teorik
5 Etkili Konuşmak
6 Etkili Dinlemek
7 Spor Kulüplerinde İletişim
8 Ara Sınav
9 Spor Yönetiminde Liderlik
10 Liderlik ve Yöneticilik Farkı
11 Örneklerle Liderlik Süreci
12 Algı Yönetimi ve Algıda Seçicilik
13 Liderlik Türleri ve Sınıflandırılması
14 Ders tekrarı
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 70


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 40 40
Tartışma 1 30 30
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek