GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSPY273 Rekreasyon ve Serbest Zaman Yönetimi Ders 2 3 0 3.00

Önlisans

1 Rekreasyon ve sosyal hayat arasında ilişki kurabilme
2 Rekreasyon eğitiminin bireyin bedensel, zihinsel ve toplumsal gelişim açısından önemini açıklayabilme
3 Spor yöneticisi olarak rekreasyon organizasyonunu planlama aşamalarını yapabilme
4 Spor yöneticisi olarak Rekreasyon ve boş zaman yönetimini yerel yönetimlerde planlayabilme
5 Rekreasyon organizasyonlarında görev yapacak liderlerin özelliklerini bilmeYokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Boş Zaman ve Rekreasyon: Kavram ve Özellikler Teorik
2 2.Rekreasyon kavramının temel özellikleri Teorik
3 3.Rekreasyon kavramının temel faydaları Teorik
4 Rekreasyon ve boş zaman kavramının Endüstri ilişkisi Teorik
5 Rekreasyon ve pazarlama İlişkisi Teorik
6 Rekreasyon organizasyonların planlaması ve amaçları Teorik
7 Rekreasyon etkinliği planlama Teorik
8 Ara sınav Teorik
9 Rekreasyon programlarında liderlik Teorik
10 Spor yöneticisi olarak rekreasyon yönetimi Teorik
11 Rekreasyon yöneticisi ve özellikleri Teorik
12 Rekreasyon yönetiminde karar verme Teorik
13 Dünya’da boş zaman ve rekreasyon politikaları Teorik
14 Final sınavı TeorikYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 70


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek