GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSPY155 Türk Spor Teşkilatı Yönetimi Ders 1 1 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Spor yönetimi, uluslararası hukuk ve spor mevzuatı hakkında bilgi vermek ve Türk Spor Teşkilatı ile ilintili kavram ve uygulamaları açıklayabilmek.


Öğr. Gör. Cemal ÖZMAN


1 Spor yönetimi, uluslararası hukuk ve spor mevzuatını öğrenecek
2 Spor örgütlerini, yansız gönüllü birlikleri ve devlet yönetimini tanıyacak
3 Örgütlenme modelleri, Türkiye'de spor yönetimi ögeleriyle maddi teknik temellerinin oluşmasını inceleyebilecek.
4 Yönetim öncesi dönemde sporun örgütlenmesini öğrenip inceleyecek.
5 Gençlik ve Spor Bakanlığını tanıyıp uygulamada kullanabilecek

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte spor ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


Türkiye Spor Teşkilat yapısı, Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, taşra teşkilatı, Türkiye’nin genel spor politikası, sporda stratejik kalkınma planları incelenecektir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türkiye yönetim yapısının genel nitelikleri
2 Türk Kamu Yönetimi ile Anayasal İlkeler
3 Türk Kamu Yönetiminin teşkilat yapısı
4 Yönetimin yetkileri
5 Yönetsel teşkilatla ilgili Anayasal İlkeler
6 Merkezden ve yerinden yönetim ilkeleri
7 Yönetsel kuruluşlarla ilgili ilkeler
8 Ara Sınav
9 Genel yönetimin merkez teşkilatı
10 Yerel yönetimler ve Spor
11 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
12 Türk Spor Teşkilat yapısında kanunla yapılan son değişiklikler
13 Spor Federasyonları Öğrenci Sunumları
14 Spor Kulüplerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Denetimi
15 Final Sınavı

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir. Mutlaka bir kitap satın almayı tercih edenler aşağıdaki kitapları değerlendirebilirler. 1- Spor Yönetimi (Dünyada ve Türkiyede) - Prof. Dr Kurthan Fişek 2-Spor Yönetimi- Doç. Dr. Hakan Sunay 3- Beden Terbiyesi ( Erken Dönem Türk Spor Politikalarının Sosyo-Politik Temelleri) - Prof Dr. Mutlu TürkmenYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü veya Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Tartışma 1 20 20
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 3 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 4 3 4 3 2 3 2 1 1 3 3 3 4 2
ÖÇ 3 3 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
ÖÇ 4 3 3 5 3 5 4 3 4 1 1 3 3 2 2 1
ÖÇ 5 4 4 5 3 3 3 4 3 1 1 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek