GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL252 Finansal Yönetim Ders 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Para ve para benzeri varlıkların yönetimi, firma amacını gerçekleştirmeye yönelik yatırımların, faaliyetlerin planlanması ve değerlendirilmesi.


Öğr. Görv. Elçin Gülbahar


1 Finans konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
2 Finans alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3 Finans alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4 Finans alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilme.
5 Finans alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme .
7 Finans alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
9 Finans alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme.
10 Finans alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

Birinci Öğretim


Genel Muhasebe


Yok


Finansal Yönetime Giriş, Finansal Analiz, Finansal Planlama, İşletme Sermayesi Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Sermaye Maliyeti.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Finansal Yönetime Giriş
2 Finansal Tablo Kalemlerinin Yorumlanması
3 Finansal Analiz- Rasyolar
4 Finansal Analiz-Rasyolar
5 Karşılaştırmalı Analiz-Fon Akım Tablosu
6 Örnek Olay
7 İşletme Sermayesi Yönetimi
8 Vize Haftası
9 Firmalarda Yatırım Motivasyonu
10 Sermaye Bütçelemesi Hesaplamaları
11 Sermaye Bütçelemesi Hesaplamaları
12 Sermaye Maliyeti
13 Borç ve Özkaynakla Finansman
14 Firmalarda Başarısızlık Nedenleri

Finansal Yönetim, Öztin Akgüç Değere Dayalı Finansal Yönetim, Metin Kamil Ercan, Ünsal BanYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 Gün Staj ya da Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 25 25
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek