GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OBNS152 Bankacılığa Giriş Ders 1 2 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bankacılık sisteminin önemi, işleyişi ve faaliyetlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Görv. Elçin Gülbahar


1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilme.
5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme .
7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme.
10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

Birinci Öğretim


Ön koşulu yoktur.


Yok


Bankaların kuruluş amacı, banka türleri, bankaların hizmet ve ürünleri; bankacılık işlemleri, verilerle Türk Bankacılık Sisteminin değerlendirilmesi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Finansal Sistem ve Bankacılık
2 Bankaların Sınıflandırılması
3 Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
4 Bankacılığın Temel İlkeleri
5 T.C. Merkez Bankası
6 SPK ve BDDK
7 TBB ve TMSF
8 Vize Haftası
9 Bankalarda Mali Tablolar
10 Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
11 Uluslararası Bankacılık
12 Bankacılıkta Satış ve Pazarlama
13 Bankacılık Krizleri
14 Bankacılık Etik İlkeleri

Bankacılığa Giriş, Sadi UzunoğluYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 Gün Staj ya da Bitirme Projesi Teslimi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 1 30 30
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek