GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OBNS272 Kara Para Mevzuatı (MASAK) Ders 2 4 6.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Suç geliri, kayıt dışı ekonomi, kara para kavramları, aklama yöntemleri açıklanarak, ulusal ve uluslararası alanda suç gelirlerinin önlenmesine yönelik ilgili kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak.


Öğr. Görv. Elçin Gülbahar


1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilme.
5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme .
7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme.
10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.

Birinci ÖğretimYok


Kayıt Dışı Ekonomi, Kara Para Kavramı, Aklama Suçu, Aklama Aşamaları, Aklama Yöntemleri, MASAK Faaliyet Raporları, Ulusal ve Uluslararası Mücadele Yöntemleri


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kayıt Dışı Ekonomi
2 Kara Para Kavramı ve tarihçesi
3 Aklama Suçu ve Aşamaları
4 Kara Para Aklama Yöntemleri
5 MASAK
6 Kara Paranın Aklama- Ulusal Mücadele
7 Kara Para Aklama - Uluslararası Mücadele
8 Vize Haftası
9 Bankacılıkta Denetiim
10 Örnek Olay
11 Basel Düzenlemeleri
12 Basel Kriterleri ve Türkiye
13 Açık Bankacılık Uygulamaları
14 Genel Ders Tekrarı

Kara Para ve Aklanması, Sedat Güner T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı - MASAK-YayınlarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 Gün ya da Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Örnek Vaka İncelemesi 1 40 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek