GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OBNS261 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Ders 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Finansal kurumlar ve piyasaların işleyişi, kuralları, politika araçları, diğer piyasalarla olan etkileşimi; temel finansal kuramlar ve kavramlar yoluyla analitik bir biçimde analiz edilerek, Türkiye ve dünya üzerinden örneklerle karşılaştırmalı olarak işlenir.


Öğr.Gör Onan Şahin


1 Finansal kurumlar ve piyasaların işlev ve araçlarını anlama becerisi
2 Güncel piyasa konularının finansal okuryazarlık kapsamında değerlendirebilme becerisi
3 Finansal krizleri doğuran nedenleri öğrenir
4 Finansal piyasalar ve reel piyasalar arasındaki etkileşim ve koordinasyonu öğrenir
5 Finansal piyasaların işleyişine ilişkin temel iktisadi yaklaşım ve teorileri öğrenir
6 Finansal piyasalarındaki düzenliyici kurumların kurumsal işleyiş ve önemini öğrenir

Birinci Öğretim


Ön koşul yok


Yok


Finansal piyasaların yapısı ve yasal mevzuatı, finansal araçlar ve fiyatlandırma yöntemleri, merkez bankaları, ticari bankalar ve özel finansal kurumların işleyişi ve politika araçları, sosyal güvenlik kurumları, finansal aracılar, finansal yönetim, türev piyasaları, küresel finans uygulamaları ve krizler.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Finansal piyasalara giriş, likitide, faiz, yasal mevzuat ve kurumlar: SPK, BİST, BDDK
2 Finansal risk kavramı ve ölçümü, mevzuat ve uygulamalar, açık hesap, avans, kredi, bono, factoring, repo, VDMK
3 Tahvil çeşitleri, mevzuat ve uygulama, anüte, valör, çevirim fiyat
4 Hisse senedi mevzuat ve uygulamaları, borsanın işleyişi, teknik ve temel analiz, teorik yaklaşımlar
5 Türev finans piyasaları, riskten korunma, arbitraj, vadeli piyasalar, takas, opsiyon, swap, libor
6 SPK ve BDDK görev ve yetkileri
7 BİST görev ve yetkileri, piyasa uygulama araçları
8 Ara sınav
9 Yatırım fonlarının kuruluş ve işleyiş yapıları, A, B tipi fonlar, dengeli fonlar, genel amaçlı fonlar
10 TCMB mevzuatı ve piyasadaki önemi, para politikası araçları ve etkinliği
11 Ticaret bankaları mevzuatı ve bu bankaların finansal araçları, mevduat, kredi çeşitleri
12 Yatırım bankaları ve özel finas kurumları kuruluş ve işleyiş yapıları
13 SGK ve özel emeklilik fonlarının kuruluş ve işleyiş yapıları
14 Bankalar dışında borç veren kurumlar
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 13 13
Soru-Yanıt 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 3 5 3 4 3 2 4 4 4 4 3
ÖÇ 3 3 3 5 1 4 4 1 3 3 3 4 3
ÖÇ 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 6 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek