GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OBNS270 Satış ve Pazarlama Teknikleri Ders 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu derste; satış teknikleri ve pazarlama iletişimi ilişkisinin kavratılması; etkili iletişim ve satış tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Erdem TERZİOĞLU


1 Satış ve pazarlamada temel kavramlara hakim olur.
2 Satış ve pazarlamada iknanın önemini kavrar.
3 Satış ve pazarlamada çevresel unsurlara hakim olur.
4 İşletmenin çevresinde yer alan tüm unsurlarla (etkileşen) nasıl bir etkileşim içinde olduğunu bilir.
5 İşletmenin temel amaçlarının neler olduğunu ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağını kavramış olur.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte pazarlama ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir ve işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Satış ve Pazarlamaya Temel Giriş
2 Marka Kavramı
3 Yönetim Fonksiyonu
4 Satıs süreci ve temel ögeleri
5 Satıs yönetiminde kisisel ve kurumsal satıs
6 Pazarlama Bilesenleri Olarak Ürün, Fiyatlandırma, Tutundurma, Dagıtım ve Dagıtım Kanalları
7 Tüketici davranısları ve satın alma süreci
8 Ara Sınav
9 Müsteriyi Tanıma Yöntemleri
10 Kurumsal İletişim Fonksiyonu
11 Satıs teknikleri
12 Satıs süreci; alıcı ve satıcı etkilesimi
13 Tüketici tatmini ve müsteri odaklılık
14 Iknanın Önemi ve Ikna Yöntemleri
15 Final Sınavı

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü veya Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
Quiz 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 2 15 30
Rapor 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 4 4 3 4 5 4 3 3 2 3 2
ÖÇ 2 4 4 3 5 3 4 5 2 4 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4
ÖÇ 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek