GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMAT165 Ticari Matematik Ders 1 1 5.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak; verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.


Öğr. Gör. Faik Fırat Ertuğrul


1 Temel kavramlar ve çözümleri yapar.
2 Oran-orantı problem çözümlemelerini yapar.
3 Basit ve bileşik faiz hesaplamaları yapabilecektir.
4 Basit faiz ve iskonto hesaplamaları yapar
5 Bileşik faiz ve iskonto hesaplamaları yapar
6 Ticari matematik ile ilgili hesaplama işlemlerini yapabilir.
7 Ticari matematik ile ilgili problemleri çözer
8 Satın alma, maliyet, satış, kar hesaplamaları yapabilecektir.
9 Yüzde, maliyet, kâr, zarar hesaplamalarını yapabilir.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Bu ders kapsamında; temel kavramlar, ticari matematik hesaplamaları ve uygulamaları ele alınacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Genel matematikte temel ve genel kavramlar
2 Genel matematikte temel ve genel kavramlar
3 Oran ve orantı, doğru orantı, ters orantı
4 Bileşik orantı, oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar
5 Yüzde tutarı, temel sayı, yüzde payı, Yüzde ile ilgili problemler
6 Maliyet ve satış hesaplamaları, maliyet üzerinden karlı ve zararlı satış, satış üzerinden karlı ve zararlı satış
7 Kar zarar yüzdesinin hesaplanması, kar zarar tutarları belli iken maliyet ve satış fiyatının hesaplanması, dengi hesaplar
8 Ara Sinav
9 Maliyet ve satış hesapları ile ilgili problemler
10 Faiz hesapları, Basit faiz, Ana para
11 Bileşik Faiz Hesaplamaları, taksit hesaplamaları
12 İskonto hesaplamaları, iskonto ve nominal değerin hesaplanması, denk bonolar
13 Karışım Hesaplar
14 Alaşım Hesapları ve Genel Tekrar
15 Final Sinavi

- Öğr. Gör. Hatice Özkurt ÇOKGÜNGÖR , TİCARİ MATEMATİK - Üniversite hazırlık, DGS hazırlık kitaplarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 işgünü staj veya bitirme projesi teslimi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 29 29
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 49 49
Okuma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 5 4 3 3 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 8 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 1 3
ÖÇ 9 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek