GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OASC268 Aşçılık Bitirme Projesi Ders 2 4 6.00 2.00

Önlisans


Türkçe


proje


Öğr.Gör. Elif SEVİNÇ ERGÜN


1 Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.
2 Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek
3 Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek
4 Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek
5 Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek
6 Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek
7 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek
9 Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
10 Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek
11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
12 Mutfak Sanatları ve Yönetimine temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
13 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek
14 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak
15 Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin etik değerlere sahip olmak

Birinci Öğretim


ön koşul gerektiren ders yoktur


Yok


Aşçılık Programı ve Meslek Yüksek Okulu tarafından onaylanmış konu çerçevesinde Araştırma ve Proje yazımı


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş ve Konu Araştırma
2 Bilim ve araştırma
3 Bilimsel araştırma ve paradigmalar
4 Nicel araştırma yaklaşımı
5 Nitel araştırma yaklaşımı
6 Yaklaşımların araştırmalara etkisi
7 Kaynaklar Literatür Tarama
8 Kaynaklar Literatür Tarama
9 Kaynaklar Literatür Tarama
10 Kaynaklar Literatür Tarama
11 Kaynaklar Literatür Tarama
12 Proje Yazımı
13 Proje Yazımı
14 Proje Yazımı
15 proje teslimiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü/staj


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama 1 25 25
Proje Sunma 1 25 25
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 80 80
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 155

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 3 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 4 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 7 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 8 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 9 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 10 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 11 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 12 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 13 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 14 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek