GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA274 Uluslararası Hukuk Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı devletlerarası ilişkileri düzenleyen temel hukuk sistemini ve kuralları açıklamak, birincil aktör olan devlet başta olmak üzere uluslararası topluluğun hukuki çerçevesini incelemektir.


Özge DEMİR


1 Uluslararası Hukukunun tarihçesine ve teorisine vakıf olur.
2 Uluslararası Hukuk ile iç hukuk düzenleri arasındaki ilişkiyi bilir.
3 Uluslararası hukukun kaynaklarını ve bu çerçevede uluslararası teamül kuralları, mahkeme içtihatları ve doktrinin içeriğini ve niteliğini öğrenir.
4 Uluslararası Hukukta uluslararası örgütlerin önemini ve işlevini anlar ve özel olarak Birleşmiş Milletlerin yapısını öğrenir.
5 Uluslararası Hukukta kişilik kavramını, devletin öğelerini, tanınmasını ve devletlerin uluslararası hukukta tabi oldukları kuralları anlar.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur


Yok


Uluslararası Hukukun kaynakları, temel prensipleri ve tarihçesi ile başlanacak olan derse uluslararası hukukun iç hukuk ile ilişkisi antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun temel süjesi olarak devletin niteliği, devletin egemenlik alanları olarak deniz, hava ve kara ülkesi konuları takiben işlenecektir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Uluslararası Hukuka Giriş
2 Uluslararası Hukuku Açıklayan Teoriler
3 Uluslararası Hukukun Kaynakları
4 Teamül Hukuku
5 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi I
6 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi II
7 Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk
8 Arasınav
9 Uluslararası Hukuk ve Türk Anayasası
10 Uluslararası Hukukun Süjeleri I
11 Uluslararası Hukukun Süjeleri II
12 Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı
13 Yargı Yetkisi ve Devletin Bağışıklığı
14 Diplomatik Bağışıklık
15 Final Sınavı

- GÜNDÜZ, ASLAN, MİLLETLERARASI HUKUK, (ED. R. VOLKAN GÜNEL), ISTANBUL, 2013, BETA. - PETER MALANCHZUK, AKEHURT?S INTERNATİONAL LAW, ROUTLEDGE, 2011. - BROWNLİE, IAN, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW, OUP, 2006. - PAZARCI, HÜSEYİN, ULUSLARARASI HUKUK DERSLERİ, TURHAN YAYINLARI, ANKARA, 2009. - Bowett, D. W. ?Self-Defence in International Law?, Manchester University Press, (1958) - Cassese, A, International Law, OUP, (2001) - Dixon M. & MCCorqupdale, ?Cases and Materials on International Law?, 4th Edition, OUP, (2003) - Gray, C. International Law and the Use of Force?, OUP (2000) - Higgins, R, ?Problems & Process, International Law and How we Use it?, Clarendon Press, Oxford (1994) - Jennings, R. and Watts, A. (Editors), Oppenheim?s International Law, Vol. 1, Longman (1992) - Sarooshi, D. ?The United Nations and Development of Collective Security?, OUP, Oxford, (1999) - Simma, B. ?The Charter of the United Nations?, A Commentary, OUP, Oxford (2002)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 işgünüdür


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 3 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 4 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek