GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA270 İcra ve İflas Hukuku Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


1. Cüzi icra ve külli icra ayrımının özümsenerek hangi hallerde iflas yollarına başvurulabileceğinin öğrenilmesi. 2. İflas prosedürlerinin özelliklerinin anlaşılması. 3. Konkordato ve sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması prosedürlerinin öğrenilmesi.


Ali GÖRGÜLÜ


1 İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin temel bilgilere sahiptir.
2 İflasa tabi kişiler ve İflas organları saptanabilir.
3 İflas sebepleri ve iflas yolları yorumlanabilir.
4 İflasın ertelenmesi ve iflasın hukuki sonuçları yorumlanabilir.
5 Konkordato ve sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması prosedürleri öğrenilir.

Birinci Öğretim


Ön Koşulu olan ders yoktur


Yok


Genel hususlar ve İcra ve İflas Hukuku’nun ilkeleri, İflasta yetki, İflasa tabi olanlar, İflas organları, İflas sebepleri, İflas yolları, İflasın ertelenmesinin koşulları, İflasın hukuki sonuçları, Konkordato ve sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgi- Cebri İcra Hukukunda menfaat dengesi- cebri icra çeşitleri
2 Cebri icra hukukuna hakim olan ilkeler- icra teşkilatı
3 Şikayet- İcra harç ve giderleri, İcra takibinin tarafları- takip yolunun değiştirilmesi- tarafların temsili
4 Genel haciz yoluyla takipte takip talebi ve ödeme emri- ödeme emrine itiraz
5 İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması, Menfi tespit ve istirdat davaları
6 İcra takibinin iptali ve ertelenmesi- mal beyanı, haciz ve hacze iştirak
7 hacizde istihkak- borcun taksitle ödenmesi, satış- ihalenin feshi
8 Arasınav
9 paraların paylaştırılması- sıra cetveli, kambiyo senetlerine özgü takip yolu- kiralanan taşınmazların tahliyesi
10 ilamlı icra, Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
11 İhtiyati haciz, İflasa ilişkin genel kavramlar- iflas harç ve giderleri
12 İflas organları- iflas yolları, İflas takip talebi- İflas ödeme emri
13 İflas davası- depo kararı- iflas kararı, alacaklının talebiyle Doğrudan İflas- Borçlunun talebiyle doğrudan iflas
14 Sermaye şirketlerinin doğrudan iflası- terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi, İflasın hukuki sonuçları
15 Final Sınavı

Prof. Dr. Baki Kuru: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, Legal Yayınları, İstanbul, 2016. Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/Prof. Dr. Oğuz Atalay/Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan/Prof. Dr. Muhammet Özekes: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Vedat Kitapçılık, 4. Bası, İstanbul, 2017.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 işgünüdür


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 39 39
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 39 39
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3
ÖÇ 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3
ÖÇ 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3
ÖÇ 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3
ÖÇ 5 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek