GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA273 Hukuki Yazışma Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Hukuki terimlere hakim olup hukuk dilini iyi ve etkili bir şekilde kullanabilmek.


KERİM ARSLAN


1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.
2 Genel olarak adli dilekçeler, ceza ve hukuk davalarına ilişkin dilekçelerde dava dilekçesinin içeriğini anlatabilir.
3 Adli yazışma türlerinin neler olduğunu sıralayabilir.
4 Adli kararlardan hukuk ve ceza davalarına ilişkin kararları tanımlayabilir ve örneklendirebilir.
5 İcra takiplerinden ödeme emirleri, icra emirlerini açıklayabilir ve örneklendirebilir
6 İlanlar ve Tebliğ Belgeleri, Noter Belgeleri açıklayabilir ve örneklendirebilir

Birinci Öğretim


Ön Koşul Olan Ders Yoktur


Yok


Hukuki terimler, Adli yazışma türleri, hukuki metin analizi detaylı olarak örneklerle öğretilir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Hukuk Dili
2 Genel Dilekçeler
3 Adli Dilekçeler
4 Resmi Yazışma Kuralları
5 Adli Yazışma Türleri
6 Adli Kararlar (Hukuk Davaları)
7 Adli Kararlar (Ceza Davaları)
8 Arasınav
9 İcra ve İflasa İlişkin Belge ve Doküman Örnekleri
10 İlanlar ve Tebliğ Belgeleri
11 Sözleşmeler
12 Noter Belgeleri
13 İstinaf Ve Temyiz Kanun yolları dilekçeleri
14 Yazışmalarla ilgili örnek uygulamalar
15 Final Sınavı

YILMAZ, Ejder (2008). Adli Yazı ve Yazışma Usulleri, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 31 31
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 2 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4
ÖÇ 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 1 3
ÖÇ 4 5 2 5 5 3 3 3 4 1 3 4 3 3 1 3
ÖÇ 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 1 3 4 3 2 4
ÖÇ 6 4 2 4 3 3 5 3 3 2 2 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek