GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA271 Temel İnsan Hakları Seçmeli Ders Grubu 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Temel insan haklarının neler olduğu ve bunlara aykırı davranıldığında sahip olunan hakların neler olduğunun öğrenilmesi.


Özge DEMİR


1 Anayasa’da düzenlenen temel hak ve özgürlükler hakkında bilgi sahibi olmak
2 Uluslararası sözleşmelerdeki insan hakları düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları iç hukuka uygulama becerisi kazanmak
3 Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek bilgi birikimini edinmek
4 Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını kavrayıp, bunlara eleştirel gözle yaklaşabilmek

Birinci Öğretim


Ön Koşulu Olan Ders Yoktur


Yok


Avrupa insan Hakları Sözleşmesindeki hakları anlatmak ve başvuru sürecini anlatmak


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İnsan Hakları Kavramı, Türleri,
2 İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
3 Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları Kurumları
4 Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa’daki Ayrımı
5 Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yapısı
6 Anayasa Mahkemesi’nin Temel Hak ve Özgürlükleri Denetim Yolları
7 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulü
8 Arasınav
9 Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Sözleşmesi
10 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yapısı
11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Usulü
12 Anayasa Mahkemesi Kararlarından Örnekler
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler
14 Sosyal Haklar ve Korunması
15 Final Sınavı

İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara, 2006. Sibel inceoğlu (Ed.), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayınları, İstanbul, 2013. Feyyaz Gölcüklü – Şeref Gözübüyük, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 29 29
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 39 39
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 2 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5
ÖÇ 2 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 2
ÖÇ 3 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 2 3
ÖÇ 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek