GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA269 Medeni Usul ve Tebligat Hukukunun Temelleri Ders 2 3 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bireyler arasında gerçekleşen özel hukuk ilişkilerinin işleyiş usulünün öğrenilmesini sağlamak.


Ali GÖRGÜLÜ


1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak.
2 Hüküm ve hükme karşı hukuki çareleri kavrar.
3 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz olmak.
4 Yargılama giderleri, adli yardım ve özel yargılama usulleri ve geçici hukuki koruma özel durumları sınıflandırabilir
5 Tahkim alanında çalışabilir ve İnsan Hakları Mahkemesine kişisel başvuru yapabilir.

Birinci Öğretim


Ön Koşulu Olan Ders Yoktur


Yok


Davanın açılması deliller dilekçeler ve kanun yolları hakkında yeterli ve detaylı bilgi verilir tebligat yapılma usulleri usulsüz tebliğ, tebliğ yokluğu kavramı etraflıca anlatılır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş, Genel Kavramlar, Hükmün Tashihi ve Tavzihi
2 Genel Olarak Kanun Yolları, Eski ve Yeni Kanun Yolu Sistemleri, Başvurunun Genel Şartları
3 İstinaf
4 İstinaf Sonrası Temyiz Aşaması
5 Görev Ve Yetki
6 Dava Şartları ve İlk İtirazlar
7 Çekişmesiz Yargı İşleri, Arabuluculuk
8 Arasınav
9 İhtiyati Tedbirler
10 Dava Çeşitleri
11 Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
12 Kesin Hüküm
13 Yargılamanın Yenilenmesi
14 İspat Ve Delil
15 Final Sınavı

Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2020 Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/Muhammet Ozekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı (İstanbul 2017) Abdurrahim Karslı, Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Baskı, (İstanbul 2014) Yavuz Alangoya/Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları (Istanbul 2011)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 44 44
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 44 44
Okuma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 2 4 5 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 5
ÖÇ 2 4 3 2 4 4 5 3 2 3 3 4 2 2 3 4
ÖÇ 3 3 4 3 2 3 2 5 4 4 3 4 5 5 4 3
ÖÇ 4 3 5 4 4 2 4 2 5 3 3 3 3 3 2 4
ÖÇ 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek