GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA166 Kalem Mevzuatı ve Harçlar Ders 1 2 5.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Kalem mevzuatına ilişkin önemli olan hususları aktararak meslek hayatını kolaylaştırmak.


Öğr. Gör. Fatma Zehra ATEŞ


1 Kalem mevzuatında düzenlenen yetki, görev ve sorumlulukları bilecek
2 Mahkeme teşkilatının yapısını anlayacak
3 Mahkeme teşkilatının işleyişini bilecek
4 Kalemin bu teşkilattaki yerini kavrayabilecek
5 Yargılama harçlarını kendine özgü hesaplama yöntemlerini uygulayarak tespit edebilecek
6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak

Birinci Öğretim


Ön Koşul Olan Ders Yoktur


Yok


Adalet teşkilatındaki kalem ve yazı işleri birimlerinin yapısı ve görevleri, Adalet Komisyonların yapısı ve işleyişi, adli sicil işleyişi ve özellikleri, ve mahkemelerde doya işlemleri ve arşivleme (dava dosyası yapısı, defterler ve kartonlar) hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, yargılama harçlarının tespit ve hesaplama yöntemleri de incelenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kalem Mevzuatına Giriş
2 Türk Yargı Teşkilatı
3 Adalet Daireleri Kalem Mevzuatı
4 Hukuk Mahkemesi Kalemleri
5 Cumhuriyet Savcılığı Kalem İşleyişi
6 Ceza Mahkemeleri Kalem İşleyişi
7 İnfaz İşlemleri
8 Arasınav
9 Adli Sicil İşlemleri
10 Adli Emanet Memurluğu
11 Ayniyat İşleri
12 İcra Tetkik Mercii İşlemleri
13 Tebligat İşlemleri
14 Yargı Harçları
15 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Evren Koç, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Serhat Konuralp Ağustos 2017 , Kalem (Yazı İşleri) Mevzuatı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Albayrak Eylül 2020 / 2. BaskıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 44 44
Okuma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 2 5 3 4 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3
ÖÇ 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 5 4 5 4
ÖÇ 4 5 3 4 3 4 4 4 2 5 3 3 4 5 3 4
ÖÇ 5 5 3 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 3
ÖÇ 6 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek