GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA162 Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukunun İlkeleri Ders 1 2 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


1. Ceza muhakemesi hukukunun işlevlerinin öğrenilmesi 2. Ceza muhakemesi evrelerinin kavranması 3. Koruma tedbirleri ve delil elde etme yöntemlerinin öğrenilmesi 4. Ceza muhakemesi hukukundaki güncel sorunların tespiti ve bunların temel ilkeler ile bağının kurulması 5. Şüpheli ve sanık haklarının öğrenilmesi


Öğr. Gör. Fatma Zehra ATEŞ


1 Ceza muhakemesi hukukundaki güncel sorunlarını kavramak
2 Ceza muhakemesi hukukunun, koruma tedbirleri ve delil elde etme yöntemlerinin temel hak ve özgürlüklerle ilişkisini öğrenmek
3 Bir muhakeme hukuku dalı olarak ceza muhakemesinin evrelerini ve bunda rol alan süjeleri öğrenmek
4 eza Muhakemesi Hukuku’nun insan hakları açısından önemi anlaşılacaktır.
5 Ceza muhakemesi Hukuku ile suç ile mücadele arasındaki ilişki anlaşılmış olacaktır.

Birinci Öğretim


Ön Koşulu olan ders yoktur


Yok


Derste, ceza muhakemesi hukuku üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla, lisans derslerinin üzerine birikim edinilmesi amaçlanmaktadır. Derste ceza muhakemesinin evreleri ve süjeleri üzerinde detaylıca durulmakta, koruma tedbirleri ve delil elde etme yöntemleri işlenmektedir. Buna ek olarak, ceza muhakemesi hukukundaki güncel sorunlar ile kişi hak ve özgürlükleri, yargı kararları ışığında tartışılarak öğrencilerin de katılımcı olması hedeflenmektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin temel bilgiler anımsanmalı ve önerilen kaynaklardan hazırlanılarak derse gelinmelidir
2 Ceza muhakemesi görevine ve rol alan makamlara ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
3 Ceza muhakemesi süjelerine ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
4 Ceza muhakemesi işlemlerine ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
5 Ceza muhakemesi şartlarına ilişkin önerilen kaynaklardan gerekli okumalar yapılmalıdır
6 Deliller konusu öğretim görevlisinin önerdiği kaynaklardan çalışılmalı ve ceza muhakemesinde nelerin delil olabileceği düşünülmelidir
7 Koruma tedbirlerine ilişkin güncel olaylardan, gazete haberlerinden vs. haberler incelenerek bazı örnekler bulunarak derse hazırlıklı gelinmelidir
8 Arasınav
9 Koruma tedbirlerine ilişkin güncel olaylardan, gazete haberlerinden vs. haberler incelenerek bazı örnekler bulunarak derse hazırlıklı gelinmelidir
10 Ceza Muhakemesi işlemlerindeki hukuka aykırılıklar ve aykırılıkların giderilmesi. Ceza Muhakemesinde ispat, ispat araçları-deliller
11 Delillerin toplanması ve muhafazası, Delillerin değerlendirilmesi, Deliller (delil serbestisi, değerlendirilmesi, özellikleri), tanık delili, tanığın çağrılması. Tanığın dinlenmesi, belgeler, şekil ve ses tespit eden belgeler
12 Bilirkişi (ödev ve yetkileri, inceleme ve mütalaa), yer gösterme, gözlem altına alma. Koruma tedbirleri, tutuklama ve adli kontrol, Yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma. Diğer tedbirler, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
13 Soruşturma evresi. Kovuşturma evresi, duruşma hazırlığı , Delillerin ortaya konulması ve tartışılması İtiraz, istinaf
14 Hüküm verilmesi, Kanun yolları (tanımı, amacı, süresi, şartları).
15 Final Sınavı

Toroslu-Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi Centel-Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayıncılık Ünver-Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınları Öztürk vd., Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık Özbek vd., Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık Nurullah Kunter, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.bs., (Kunter*), Yenisey, Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku Yenisey, Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2018Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 44 44
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 54 54
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 3 4 4 4 3 1 2 2 3 4 5 4 3 5
ÖÇ 2 5 3 4 4 4 3 1 2 2 3 4 5 4 3 5
ÖÇ 3 5 3 4 4 4 3 1 2 2 3 4 5 4 3 5
ÖÇ 4 5 3 4 4 4 3 1 2 2 3 4 5 4 3 5
ÖÇ 5 5 3 4 4 4 3 1 2 2 3 4 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek