GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA160 İdare Hukukunun Temelleri Ders 1 2 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, program öğrencilerine İdare hukukuna ilişkin temel seviyede bilgi vermektir.


Özge DEMİR


1 Devletin yapısını idari bilimlerini ve bu birimlerin görevlerini öğrenir.
2 İdarenin bireye karşı sorumluluk şartları ve koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
3 Devlet adına çalışanların yetki ve görevlerini bunun yanında devletin kişilerin mallarına el atma biçimlerini, koşullarını ve özellikle kamulaştırma usulleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 Kamu Görevlileri ve tabi oldukları mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olur
5 Kamu Malları ve tabi oldukları mevzuat hakkında bilgi sahibi olur

Birinci Öğretim


Ön Koşulu olan ders yoktur


Yok


Bu ders ile; İdare Teşkilatı, Kamu Görevlileri, İdarenin Mal Varlığı, İdari İşlemler, İdarenin Sözleşmeleri, Kamu Hizmetleri, İdarenin Denetlenmesi ve Mali Sorumluluğu konuları ele alınacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türkiye'nin İdari Teşkilatına İlişkin Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
2 Merkezden Yönetim Teşkilatı
3 Yerinden Yönetim Teşkilatı-Yer Bakımınından Yerinden Yönetim İdareleri
4 Yerinden Yönetim Teşkilatı-Hizmet Bakımınından Yerinden Yönetim İdareleri
5 Kamu Personel Rejimindeki Değişim
6 Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğu
7 Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar
8 Arasınav
9 Devlet Memurlarının Değerlendirilmesi
10 Disiplin Soruşturması, Ceza Soruşturması ve Görevden Uzaklaştırma
11 Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
12 Kamu Mallarının Türleri ve Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
13 Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
14 Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
15 Final Sınavı

İDARE HUKUKU, İSMET GİRİTLİ- PERTEV BİLGEN,-TAYFUN AKGÜNER- KAHRAMAN BERK, BEŞİNCİ BASI, DER YAYINLARI, İSTANBUL 2012. GÜNIŞIĞINDA YÖNETİM, İL HAN ÖZAY, FİLİZ KİTABEVİ, İSTANBUL, 2004. İDARE HUKUKU, METİN GÜNDAY, İMAJ YAYINCILIK, ANKARA 2011.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 44 44
Okuma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 3 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 4 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
ÖÇ 5 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek