GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OADA161 Medeni Hukukun Temelleri I Ders 1 1 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bireyler arasındaki özel hukuk ilişkilerinin kişiliğin başlangıcından sona ermesine kadar olan süreçte incelemek


KERİM ARSLAN


1 Medeni Hukukun Temel Kavramlarını Öğrenmelerini Sağlamak
2 Hakların Tasnifinin Kavranmasını Sağlamak
3 Kişiler Hukuku Kavramalarını Öğrenmelerini Sağlamak
4 Kişinin Hak ve Fiil Ehliyetini Öğrenmelerini Sağlamak
5 Kişiliğin Başlangıcını ve Sona Ermesini Öğrenmelerini Sağlamak
6 Kişilik Hakkı ve Korunması Yollarını Öğrenmelerini Sağlamak
7 Dernekler ve Vakıfların Kavranması

Birinci Öğretim


Ön Koşul Olan Ders Yoktur


Yok


Bu ders kapsamında, Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku bölümünde yer alan gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması, yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırmalı anlatımı yapılmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu
2 Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları
3 Medeni Hukukun kaynakları ve Hakimin Takdir Yetkisi
4 Kanun Boşluğu Kavramı ve Kanun Boşluğunun Doldurulması
5 Hak kavramı ve Hak Sahibi
6 Hak Çeşitleri
7 Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuki İlişkilerde ve Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü
8 Arasınav
9 Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
10 Kişi Kavramı, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
11 Kişilik Hakkı, Kişinin Korunması, Kişilerin Adı ve adın korunması
12 Kişinin Ehliyetleri ve Çeşitleri
13 Hısımlık ve İkametgah, Kişisel Durum Sicili
14 Tüzel Kişilere İlişkin Genel Esaslar, Dernekler Ve Vakıflar
15 Final Sınavı

Akıntürk,Turgut /Ateş Karaman, Derya, Medeni Hukuk, İstanbul, 2013 Zevkliler, Aydın / Ertaş, Şeref / Havutçu, Ayşe / Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Ankara, 2013 Dural, Mustafa / Öğüz, Tufan / Gümüş, Mustafa Alper,Türk Özel Hukuku, C.III, Aile Hukuku İstanbul, 2014 İnan, Ali Naim / Ertaş, Şeref / Albaş, Hakan, Miras Hukuku, İzmir, 2012 Ertaş, Şeref, Eşya Hukuku, İzmir, 2012 Dural, Mustafa / Öz, Turgut, Türk Özel Hukuku, C.IV Miras Hukuku, İstanbul, 2013 Esener, Turhan / Güven, Kudret, Eşya Hukuku, Ankara, 2012Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 30 iş günüdür.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 39 39
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 49 49
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 3 2 5 4 4 1 5 3 2 5 5 5 4 4
ÖÇ 2 3 3 2 5 4 4 1 5 3 2 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 3 4 2 5 4 4 1 5 3 2 5 5 4 4 4
ÖÇ 4 3 3 2 5 4 4 2 5 3 2 5 5 4 3 4
ÖÇ 5 4 3 1 5 4 4 1 5 3 2 5 5 5 4 4
ÖÇ 6 3 3 2 5 4 4 1 5 2 2 5 5 5 4 3
ÖÇ 7 3 4 3 5 4 4 2 5 3 2 5 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek