GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSAG174 İlk ve Acil Yardım Ders 1 2 5.00 2.00

ÖnlisansKaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.


Öğr.Gör.Dilek ÇATALSAKAL


1 İlkyardımda temel kavramları tanımlar.
2 Acil olguları ve olay yerini değerlendirir.
3 Bilinç bozuklukları, yaralanmalar, zehirlenmeler, kanamalar, ısıya bağlı sorunlar, boğulmalar, zehirlenmeler, kırık, çıkık ve burkulma durumlarında ilkyardım uygular.
4 Temel yaşam desteğini öğrenir ve uygulama becerisi kazanır.
5 Hasta yaralı taşıma tekniklerini bilir.

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.


Yok


İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İlkyardıma giriş ve genel özellikleri
2 Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
3 Yetişkinlerde temel yaşam desteği
4 Çocuklarda temel yaşam desteği
5 Bebeklerde temel yaşam desteği
6 Kanamalarda ilkyardım
7 Yaralanmalarda ve göze, kulağa, buruna yabancı cisim kaçmalarında ilkyardım
8 ARA SINAV
9 Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım
10 Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
11 Bilinç bozukluklarında ilkyardım
12 Zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında ve böcek sokmalarında ilkyardım
13 Boğulmalarda ilkyardım
14 Hasta yaralı taşıma teknikleri
15 FİNALYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj durumu 15 iş günü veya Bitirme Projesini tanımlamaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 15 15
Soru-Yanıt 1 20 20
Gözlem 1 15 15
Örnek Vaka İncelemesi 1 15 15
Beyin Fırtınası 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 4 3 4 2 2 2 5 1 3
ÖÇ 2 4 5 4 3 4 1 3 2 4 1 3
ÖÇ 3 4 5 4 3 4 1 2 2 5 1 3
ÖÇ 4 4 5 4 3 4 1 3 2 4 1 3
ÖÇ 5 4 5 4 3 4 1 3 2 4 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek