GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OLOJ268 Hizmet Pazarlaması Ders 2 4 2.00 2.00

ÖnlisansHizmet sektörü ve hizmet pazarlamasındaki temel kavram ve konuları belirterek, hizmet pazarlamasının önemini ve gelişmeleri ortaya koymak.1 Hizmet sektörü ve hizmet pazarlaması kavramı kavranır.
2 Hizmet kalitesinde fiziksel göstergeler incelenir.
3 Beklenen kalite ve algılanan kalite kavramları değerlendirilir.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Yok


“Hizmet”, “Hizmet Sektörü”, “Hizmet Pazarlaması” kavramları, hizmetlerin özellikleri, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi ve büyüme nedenleri, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetlerin özellikleri, hizmet işletmelerinde pazarlamanın yeri ve önemi, hizmet işletmeleri için pazarlama stratejileri ve hizmet politikaları, hizmet işletmeleri için pazarlama karması, hizmet pazarlamasında yeni yaklaşımlar: hizmet kalitesi, ilişkisel pazarlama.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Hizmet sektörünün gelişimi ve önemi Örnek Olay İncelemesi
2 Hizmet kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması Örnek Olay İncelemesi
3 Hizmet pazarlaması ve pazarlama karması Örnek Olay İncelemesi
4 Hizmet pazarlamasında personel, müşteri ve fiziksel kanıtlar Örnek Olay İncelemesi
5 Bir ürün olarak hizmet Örnek Olay İncelemesi
6 Hizmetlerin fiyatlandırılması Örnek Olay İncelemesi
7 Hizmetlerde dağıtım Örnek Olay İncelemesi
8 Ara Sınav
9 Hizmetlerde tutundurma Örnek Olay İncelemesi
10 Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite yönetimi Örnek Olay İncelemesi
11 Hizmet kalitesi Örnek Olay İncelemesi
12 Hizmet kalitesi geliştirme stratejileri Örnek Olay İncelemesi
13 Yeni Yaklaşım - Pazarlamanın 8P’si Örnek Olay İncelemesi
14 Hizmetlerde Rekabet Stratejileri Örnek Olay İncelemesi
15 Final Sınavı

Hizmet Pazarlaması ve Stratejileri-Remzi AltunışıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş günü/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Örnek Vaka İncelemesi 18 1 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 4 3 4 4 4 4 1 3 3
ÖÇ 2 4 4 4 3 4 4 5 3 1 3 4
ÖÇ 3 5 4 5 3 4 5 4 5 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek