GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OLOJ257 Uluslararası Taşımacılık I Ders 2 3 5.00 3.00

ÖnlisansBu derste temel taşımacılık yönetimine değinilecek ve bunu takiben karayolu ve demiryolu taşımacılık modlarında kullanılan belgeler, kullanılan kap türleri ve araç türleri öğrencilere anlatılacaktır.


Öğr. Gör. Müesser Dehmen Gülaslan


1 Temel taşımacılık kavramları bilerek, bu kavramların güncel hayattaki kullanımı konusunda bilgi sahibi olurlar.
2 Uluslararası taşımacılık türlerinden karayolu ve demiryolu taşımacılığı ile ilgili yük türleri, belgeler ve araç tipleri hakkında bilgi sahibi olarak, yük taşımacılığında bunları kullanır ve analiz ederler
3 Karayolu, demiryolu ve diğer taşımacılık modları ile ilgili uluslararası örgütleri ve bunlarla ilgili belgelerin önemini kavrayarak, uygulamada kullanırlar.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Bu ders kapsamında, temel taşımacılık kavramları ve karayolu ve demiryolu taşımacılık modları konuları ele alınacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Genel Olarak Taşımacılık Kavramı ve Taşıma Modlarının Genel Değerlendirmesi
2 Taşımacılıkta İş Akışı ve Taşıma Modu Seçimi
3 Genel Olarak Karayolu Yük Taşımacılığı
4 Karayolu Taşıma Sözleşmesi ve Tarafların Sorumlulukları
5 Taşınan Yükler ve Türleri
6 Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar
7 Karayolu Navlun Hesabı ve Örnekleri
8 Ara Sınav
9 Genel Olarak Demiryolu Yük Taşımacılığı
10 Demiryolu Taşımacılığı’nda Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar, Yükler ve Türleri
11 Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Belgeler
12 Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Belgeler
13 Karayolu ve Demiryolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler
14 Diğer Taşımacılık Modları (Intermodal, Kombine, Multimodal) ve Dersin Genel Değerlendirmesi
15 Final Sınavı

Megep. (2011). Ulaştırma Hizmetleri Alanı Karayolu Taşımacılığı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Megep. (2011). Ulaştırma Hizmetleri Demiryolu Taşımacılığı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Çancı, M., & Erdal, M. (2003). Uluslararası Taşımacılık Yönetimi: Freight Forwarder El Kitabı 2. UTİKAD. Görçün, Ö. F. (2010). Yasal Düzenlemeler ve Lojistik Yönetimi Perspektifinden Karayolu Taşımacılığı. İstanbul: BetaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Örnek Vaka İncelemesi 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 27 27
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
Okuma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3
ÖÇ 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3
ÖÇ 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek