GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL278 Uluslararası Pazarlama Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Pazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler (politik, kültürel, sosyal, ekonomik, teknolojik, yasal ) ve değişen tüketici davranışlarının uluslararası pazarlamaya olan etkilerinin öğrenilmesi. Uluslararası pazarlamada pazarlama karması stratejilerinin oluşturulması, pazar araştırması, pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınarak, uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Derya Yalçın


1 İşletmeler için uluslararası pazarlamanın önemini kavrayabilme
2 Küresel pazarlarda işletmelerin karşılaşabilecekleri pazarlama sorunlarını analiz etme ve bu sorunlara çözümler üretme
3 Uluslararası boyutta tüketici pazarlarını ve endüstriyel pazarları tanımlayabilme
4 Yeni pazarlama trendlerini kavrayabilme
5 Uluslararası pazarlar ve uluslarası pazarlama ile ilgili temel bilgiler
6 Uluslararası pazarlama çevresinin analiz edimesi
7 Uluslararası pazarlara giriş stratejileri

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrencilerin derste not tutması ve haftalık konular ile ilgili literatür araştırması yapması önerilmektedir.


Pazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler (politik, kültürel, sosyal, ekonomik, teknolojik, yasal ) ve değişen tüketici davranışlarının uluslararası pazarlamaya olan etkileri. Uluslararası pazarlamada pazarlama karması stratejilerinin oluşturulması, pazar araştırması, pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla incelenmesi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Pazarlama Temel Kavramları
2 Pazarlamanın Tarihsel Süreci
3 Küresel Pazarlamayı etkileyen Ekonomik ve demografik koşullar
4 Pazar Araştırması
5 Uluslararası Pazara Giriş Stratejileri
6 Uluslararası Pazarlamaya Giriş ve Pazar Bölümlendirme
7 Pazarlama Karması
8 Vize sınavı
9 Uluslararası pazarlarda ürün kararları
10 Uluslararası pazarlarda fiyatlandırma kararları
11 Uluslararası pazarlarda tutundurma kararları
12 Uluslararası pazarlarda dağıtım kararları
13 Uluslararası Pazarlarda Dijitalleşme
14 Uluslararası Pazarlarda Pazarlama Trendleri
15 Final sınavı

“Uluslararası Pazarlama Stratejisi”, Frank BRADLEY, Uluslar arası İşletmecilik, Küreselleşmenin Zorlukları, çev.edit. Güler Sağlam Arı, Nobel Yayınevi, Ekim 2017, Emrah Cengiz, Ercan Gegez, Müge Arslan, Serdar Pirtini, Mehmet Tığlı, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Der Yayınları, 2003Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 veya 30 iş günü.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 1 20 20
Örnek Vaka İncelemesi 1 18 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 4 4 3 4 5 4 1 4 3
ÖÇ 2 4 3 4 4 2 4 4 3 1 4 2
ÖÇ 3 4 4 4 3 3 4 3 3 1 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 3 3 5 4 3 1 3 3
ÖÇ 5 3 4 4 5 2 4 4 2 1 3 4
ÖÇ 6 5 4 3 4 3 5 4 2 1 4 3
ÖÇ 7 4 3 4 4 2 5 5 3 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek