GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL273 Pazarlama Yönetimi Ders 2 3 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Tüm dünyada yaşanan toplumsal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve sosyal değişimler işletmeler için tehdit olabildiği gibi fırsat da yaratabilmektedir. Bu durum işletmelerin pazarlama faaliyetlerini başarı ile yönetebilmelerine bağlıdır. Küreselleşmenin etkisi ile sınırlarını genişleten rekabet kavramı, işletme amaçlarının ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenecek yol ve yöntemlerin önemini artırmaktadır. Bu dersin amacı farklılaşan tüketici istek ve ihtiyaçlarının belirlenip işletmeyi bu değişime hızla adapte edebilecek, müşterilerle karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurabilecek pazarlama stratejileri geliştirilmesine katkı sağlamaktır.


Öğr. Gör. Canan Şeker


1 Pazarlamanın konusu ve kapsamını açıklayabilmek, pazarlama düşüncesinin tarihsel gelişimini anlayabilmek.
2 Pazarlama çevresinin makro ve mikro çevrelerden oluştuğunu ifade edebilmek, pazarlama çevresini daha sistematik bir şekilde değerlendirebilmek, pazarlama bilgi sistemini tanımlayabilmek.
3 Tüketici pazarlarını ve özelliklerini ifade edebilmek, tüketici satın alma süreçlerine etki eden faktörleri açıklayabilmek, tüketici satın alma karar sürecini aşamalarıyla açıklayabilmek.
4 Pazarlama yönetim sürecini kavrayabilmek, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimini değerlendirebilmek, pazarlama strateji ve taktiklerini açıklayabilmek.
5 Ürün kavramını anlayabilmek, ürün kavramının somut ve soyut yönünü anlatabilmek, ürün katmanları kavramını açıklayabilmek farklı ürün sınıflamaları olduğunu kavrayabilmek.
6 Pazarlama karması içerisinde fiyatlamanın önemini kavrayabilmek, farklı piyasa türlerinde fiyatlandırma kararlarını değerlendirebilmek, işletmeler için fiyatlandırma amaçlarını açıklayabilmek.
7 Dağıtım kanallarının tanımını ve fonksiyonunu açıklayabilmek, dağıtım kanalı türlerini belirleyebilmek.
8 İletişim sürecini açıklayabilmek, bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımını kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu yoktur.


Yok


Bu derste pazarlama kavramının genel tanımının yanı sıra bu kavrama dair güncel yaklaşımlar, pazarlamanın zaman içindeki değişim ve gelişimi öncelikle olarak konu edilmiştir. Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi detaylandırıldıktan sonra pazarlama çevresi, tüketici davranışları, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kavramları irdelenmektedir. Bu ders kapsamında pazarlama yönetimi süreci de öğrencilere aktarılmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Pazarlamanın Konusu, Kapsamı
2 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi
3 Güncel Pazarlama Yaklaşımları
4 Pazarlama Çevresi/Makro Çevre
5 Pazarlama Çevresi/Mikro Çevre
6 Tüketici Pazarı
7 Tüketici Davranışları
8 Vize Sınavı
9 Pazarlama Yönetimi
10 Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
11 Ürün
12 Fiyat
13 Dağıtım Kanalları
14 Pazarlama İletişimi Yönetimi
15 Final Sınavı

Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Pazarlama Yönetimi, Prof.Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN, Yrd.Doç.Dr. Elif EROĞLUYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Ön lisans programları için staj 15 iş günü olup, bu sorumluluk staj projesi ile de gerçekleştirilebilmektedir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 3 3
Proje Hazırlama 1 25 25
Proje Sunma 1 26 26
Bireysel Çalışma 1 12 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
Okuma 1 21 21
Ev Ödevi 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 2 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 3 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 4 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 5 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 6 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 7 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 8 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek