GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODIS267 Dış Ticarette Paket Programlar I Ders 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin Evrim Programı yardımıyla dış ticarette ihracat işlemleri evrak veri girişini sağlamaktır.


Öğr. Gör. Aydın EROĞLU


1 Dış ticarette kullanılan paket programlarını tanımak
2 İhracat işlemlerini yapmak
3 Gümrük işlemlerini yapmak
4 Gümrük beyannamesi hazırlamak

Birinci Öğretim


Ders için ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte lojistik ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


Bu ders kapsamında, ihracat entegre programları, sipariş takibi ve uygulama konuları ele alınacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Evrim programı tanıtılması, İhracat Rejimine giriş, Orijinal evraklar ile 1000 rejimle ihracat beyannamesinin yazılması. Bilgisayarlı Uygulama
2 1000 rejim kodu ile ihracat beyannamesi beyannamesi düzenlemek Bilgisayarlı Uygulama
3 1040 rejim kodu ile yabancı ülke menşeli ürünlerin ihraç edilmesi ile beyannamesi düzenlemek Bilgisayarlı Uygulama
4 Dahilde işleme rejimine giriş-Dahilde işleme rejimi mevzuatının anlatılması-3151 rejim kodu ile dahilde işleme rejiminde ihracat beyannamesinin düzenlenmesi. Bilgisayarlı Uygulama
5 Dahilde işleme rejimin devamı. 3151 rejim kodu ile dahilde işleme rejiminde ihracat beyannamesinin düzenlenmesi. Bilgisayarlı Uygulama
6 Denizyolu taşımacılığı ile yapılan 1000 rejim kodu ile yapılan ihracat beyannamesi düzenlenmesi Bilgisayarlı Uygulama
7 Havayolu gümrüğünde yapılacak olan ve 1040 rejimli ihracat beyannamesinin düzenlenmesi. Bilgisayarlı Uygulama
8 Ara Sınav
9 Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan ihracat ve bu izinde orijinal olarak kullanılan belgelerin anlatımı-3151 rejim beyannamesinin düzenlenmesi Bilgisayarlı Uygulama
10 Karayolu gümrüğüne yapılan ihracat ve buna mukabil 3151 rejim kodu ile hazırlanan beyanname. Bilgisayarlı Uygulama
11 İki kalemli ve iki ayrı rejim kodlu beyanname hazırlanması-1040 ve 1000 rejim kodları kullanılarak tek bir beyanname hazırlanması. Bilgisayarlı Uygulama
12 6 kalemli gümrük beyannamesi düzenlenmesi-1000 ve 2300 rejim kodlarının anlatılması Bilgisayarlı Uygulama
13 2100 rejim kodu ile hariçte işleme rejimi beyannamesi düzenlenmesi Bilgisayarlı Uygulama
14 Dönem boyunca yapılan derslerin ve rejimlerin tekrarının yapılması. Bilgisayarlı Uygulama
15 Final Sınavı

Örnek İşlemler İle Dış Ticarette Paket Program Kullanımı-(Evrim Programı-Temel Düzey) Hüseyin Önder, Şerife Önder, Hakan Hekimoğlu EKİN KİTABEVİ YAYINLARI Dersin öğretim elemanı tarafından verilen ders uygulama notları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 58 58
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5 1 5 4 4 3 3 1 5 1
ÖÇ 2 3 5 1 5 4 3 4 4 1 4 1
ÖÇ 3 4 4 1 4 3 4 3 3 1 4 1
ÖÇ 4 4 5 1 5 4 4 4 4 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek