GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OIKT154 Temel Ekonomi Ders 1 2 4.00 3.00

ÖnlisansDersin amacı, öğrencilerin mikro ve makro iktisadi kavramlar konusunda temel bilgiye sahip olmalarını ve bireyler, işletmeler ve devlet arasındaki ilişkiyi ekonomik yorumlama kabiliyetine sahip olmalarını sağlamaktır.


Öğr. Gör. Büşra Şimşek


1 Öğrenciler temel iktisadi kavramları kullanır
2 Öğrenciler ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon ilişkilerini anlayabilir.

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yok


Yok


Bu derste makro ve mikro ekonominin temel konuları analiz edilecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ekonomi Bilimine Giriş ve Temel Kavramlar
2 Talep
3 Arz Eğrisi ve Piyasa Dengesi
4 Tüketici Teorisi
5 Üretici Teorisi
6 Üretim Maliyetleri
7 Tam Rekabet Piyasası
8 Vize
9 Monopol, Oligopol ve Monopollü Rekabet Piyasası
10 üretim Faktörleri ve Gelir Dağılımı
11 Milli Gelir ve Milli Gelirle İlgili Kavramlar
12 Enflasyon
13 İstihdam ve İşsizlik
14 Para
15 Final

Dinler, Z. (2015). İktisat. Ekin Basım Yayın Dağıtım. Bilgili, Y. (2016). Makro İktisat. 4T Mim Danışmanlık Eğitim ve Yayıncılık, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1
ÖÇ 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek