GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMOT279 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama II Ders 2 3 3.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı, bilgisayar ortamında kalıp hazırlama ve hazırlanan kalıpların imalat aşamasına kadar olan süreci öğrencilere uygulatabilmektir.


Öğretim Görevlisi Berna Ural


1 Bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonlar, sistemi oluşturan donanımlar hakkında bilgi sahibi olur.
2 Bilgisayar sistemiyle serileme becerisi kazanır.
3 Bilgisayar sistemiyle pastal atma becerisi kazanır.
4 Bilgisayar sistemiyle kalıp hazırlama becerisi kazanır.

Birinci Öğretim


Derslerin ön koşulları bulunmamaktadır.


Yok


Gerber V9 bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonlar, sistemi oluşturan donanımlar, etek, bluz, pantolon kalıpları hazırlama ve serilendirme ve pastal hazırlama gösterilir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bilgisayar destekli kalıp hazırlama 1'in tekrarı. Programın genel olarak anlatılması
2 Pastal hazırlık dosyalarından Yazdırım ve Serim Limitleri dosyalarının anlatılıp uygulanması
3 Pastal hazırlık dosyalarından Model ve Sipariş dosyalarının anlatılıp uygulanması
4 Pastal ekranına geçiş ve pastal yerleştirilmesinin gösterilip uygulanması
5 Pastal ekranı menülerinden Parça ve Bandıl menülerinin anlatılıp uygulanması
6 Pastal ekranındaki Araç Çubuğu menülerinin ve Durum Çubuğu kısaltmalarının anlatılıp uygulatılması
7 Pastal ekranındaki Parça, Bandıl ve Araç Çubuğu menülerini kullanarak pastal çalışması yapılması
8 VİZE
9 PDS ekranında etek kalıbının yapım aşaması anlatılıp uygulanması
10 PDS ekranında etek kalıbının yapım aşaması anlatılıp uygulanması (Pens menülerini uygulamak)
11 PDS ekranında etek kalıbının yapım aşaması anlatılıp uygulanması (Pile menülerini uygulamak)
12 PDS ekranında yapılan etek kalıbına seri uygulamasının yapılması
13 PDS ekranında yapılan etek kalıbının pastal dosyalarının hazırlanıp pastalının yerleştirilmesi.
14 PDS ekranında yapılan etek kalıbının pastal dosyalarının hazırlanıp pastalının yerleştirilmesi. Genel tekrar

- Ural, B. Bilgisayar Destekli Kalıp HazırlamaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 1 1 2 5 1 1 5 5 5 3 1 1 1 2 2 2
ÖÇ 2 1 1 1 1 5 3 1 5 3 5 3 1 1 1 2 3 2
ÖÇ 3 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 4 1 1 1 2 3 5
ÖÇ 4 1 2 1 2 5 5 3 5 5 5 4 1 1 1 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek