GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Grafik tasarımın ve sanatsal üretimin temeli olan desenin önemini kavrayarak özgün tasarımlar gerçekleştirebilirler.
2 Desen çiziminde edindiği bilgi, deneyim ile çalışmalarının duyumsanabilir niteliğe kavuşturabilirler.
3 Çizgi çeşitlerini bilmek kavramak, için desen bilgisi ile doğru görme, görüneni uygulama ile özgün tasarımlara ulaşmak.
4 Teknik bilgi ve görünenin resimsel ifadesini dair temel kavramları bilerek mesleki alandaki tasarımlarında karşılık bulacak çözümlemelere ulaşabilmek.
5 Desen bilgisini ve bu alana dair temel kavramları bilerek kavramak
6 Desen çizimindeki tüm araç ve teknikleri bilerek tasarımın çözümüne el becerisiyle yaklaşmak.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Desenin tanımı ve malzeme bilgisi
2 Desenin tanımı ve insanlık tarihi boyunca gelişim evreleri
3 Çizim ve çizgilerle ilk görsel iletişim örnekleri
4 Görsel sanatlaın ilk örneklerinden çizimin ve desenin gelişimi
5 Çizgi Alıştırmaları
6 Köşeli Formların Çizimi
7 Görsel Formların Çizimi ve Perspektif
8 vize sınavı
9 Yuvarlak Formların Çizimi
10 çizim için Kompozisyon Hazırlama
11 Form eskizleri çizme
12 Karakalemi tekniği Hacimlendirme
13 Çoklu Kompozisyon
14 Çoklu kompozisyonda Işık ve gölge
15 final sınavlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 15 15
Derse Katılım 1 25 25
Gözlem 1 15 15
Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek