GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSAG155 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Ders 1 1 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Meslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.


Öğr.Gör. Samet Yıldız


1 Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilmesini sağlamaktır.
2 Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirmektir.
3 Mesleki ve etik sorumlulukların farkında olan, etik dışı davranışların en aza indirilmesi gerektiğinin bilincinde olan bireyler yetiştirmektir.

Birinci Öğretim


Ön koşul ders bulunmamaktadır.


-


Bu ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik dalları, etik dışı davranış şekilleri ele alınacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Meslek Kavramı
2 Etik ve Ahlak Kavramı
3 Etik Sistemleri, Ahlak Faktörleri
4 Temel Etik Değerler ve İlkeler
5 Temel Etik Değerler ve İlkeler
6 Çalışma ve Meslek Etiği
7 Etik ve Bilim Dalları İlişkisi
8 Ara Sınav
9 Yaklaşım ve Kuramlar
10 Sosyal Sorumluluk Kavramı
11 Etik Kod ve Davranış Kodları
12 Tıp Etiği İlkeleri
13 Örnek Vaka İncelemeleri
14 Mesleki Yozlaşma
15 Final Sınavı

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır. Ancak, sınavlarda faydalı olacağı düşüncesiyle, öğrencilerin not tutmaları önerilir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek