GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OSAG151 Tıbbi Terminoloji Ders 1 1 5.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Tıbbi terimleri öğretmek ve doğru kullanımlarını göstermek.


TUĞBA GÜRBÜZ


1 Kökler, önekler ve sonekleri adlandırabilecektir
2 Sistemlere ilişkin terimleri tanıyabilecektir.
3 İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimleri ifade edebilecektir.
4 Hastalıklara ilişkin genel bilgileri ve hastalıkların sınıflandırılmasını özetleyebilir.
5 Kullanılan akronim ve eponim terimleri açıklayabilir.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler.Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. Deriye ilişkin terimler. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması sırasında tıbbı terminoloji kullanımı.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tıbbi terminoloji tanım ve tarihçesi
2 Terimlerin kök, önek ve sonekleri
3 Hareket sistemi terminolojisi
4 Kas sistemi terminolojisi
5 Solunum sistemi terminolojisi
6 Sindirim sistemi terminolojisi
7 Dolaşım sistemi terminolojisi
8 Ara sınav haftası
9 Boşaltım sistemi terminolojisi
10 Üreme sistemi terminolojisi
11 Sinir sistemi terminolojisi
12 Duyu organları terminolojisi
13 Endokrin sistemi terminolojisi
14 Kan ve kan yapıcı organların terminolojisi
15 Final sınav haftasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj 15 veya 30 iş günü dür ya da staj projesi ile tamamlanmaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 39 39
Okuma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 120

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek