GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Öğrenci statik elektrik ve iletimi konusunu açıklayabilir.Coulomb Yasasını açıklar.Elektriğin katı, sıvı, gaz ve boşlukta iletimini bilir.
2 Öğrenci DC devrelerle ilişkili temel kavramları açıklayabilir.Elektriksel yük, akım, gerilim, enerji, güç, açık devre, kısa devre, dirençlerin, bobinlerin ve kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması kavramlarını bilir.Akım, gerilim, güç, direnç, indüktans ve kapasitans hesaplamalarını yapar.
3 Doğrusal devrelerin durgun durum analizlerini yapabilir.Kirşof Yasalarını veya düğüm noktası analizini kullanarak analiz eder.
4 Öğrenci RL ve RC devrelerini analiz edebilecek ve akım ve gerilimi zamana bağlı olarak ifade edebilir.RL devreleri için zaman sabitini bulur ve analiz eder.RC devreleri için zaman sabitini bulur ve analiz eder.DC devrelerle ilişkili bobin ve kondansatörlü uygulamaları yorumlar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Elektron Teorisi: Yapısı ve atom, molekül, iyon ve bileşiklerde elektriksel yük dağılımı; İletkenlerin molekül yapısı, Yarıiletkenler ve yalıtkanlar. Statik elektrik ve iletimi: Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağılımı; Elektrostatik itme ve çekme yasaları; Yük birimleri, Coulomb Yasası; Elektriğin katı, sıvı, gaz ve boşlukta iletimi
2 Elektrik Tanımlamaları: Takip eden terimler ve etki eden faktörler: potansiyel fark, elektromotor kuvveti, gerilim, akım, direnç, iletken, yük, geleneksel akım akışı, elektron akışı. Elektriğin üretimi: Takip eden metotlarla elektriğin elde edilmesi: Işık, ısı, sürtünme, basınç, kimyasal reaksiyon, manyetizma ve hareket.
3 Elektriğin DC kaynakları: Birincil pillerin, ikincil pillerin, kurşun asitli pillerin, nikel kadmiyum pillerin ve diğer alkalin pillerin yapısı ve temel kimyasal tepkimeleri; Bataryaların seri ve paralel bağlanması; İç direnç ve bataryaya etkisi; Termokuplların yapısı, malzemesi ve çalışması, fotosellerin çalışması
4 DC Devreler: Ohm Kanunu, Kirşof'un gerilim ve akım yasaları; bu kanunları kullanarak direnç, gerilim ve akım hesaplaması; Kaynak iç direncinin anlamı
5 DC Devreler: Önceki kanunları kullanarak direnç, gerilim ve akım hesaplaması; Kaynak iç direncinin anlamı
6 Elektrik Üretimi
7 Bazı yararlı devre analiz teknikleri: Kaynak dönüşümü, Süperpozisyon Teoremi, Maksimum Güç Transferi
8 Ara Sınav
9 Kondansatörler
10 DC Elektrik Kaynakları
11 Kirchhoff Kanunu ve Devreler ile İlgili Örnekler
12 Enerji, Kapasitans/Kapasitör ile İlgili Örnekler
13 Manyetizma, İndüktans/İndükatör, DC Motor ve Jeneratör Teorisi
14 AC Teorisi RCL Devreler ve Transformatörler
15 Bitirme SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 1 53 53
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek