GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Önlisans

1 Havacılık sisteminin nasıl işlediğini anlayabilmek,
2 Sivil havacılığın geçmişten günümüze gelişimini bilmek
3 Hava taşımacılığı operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere sahip olmak.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dünya sivil havacılık tarihi
2 Türkiye' de sivil havacılık tarihi
3 Havacılık tarihi dönemleri
4 Uzay Çağı-Sivil havacılık faaliyetleri
5 Havayolu taşımacılığında serbestleşme ve liberalleşme
6 Ulusal otoriteler
7 Uluslararası otoriteler
8 Ara Sınav
9 Havacılıkta zaman kavramı ve kodlar
10 Uçuş teorisi
11 Havayolu taşımacılığına ilişkin temel kavramlar
12 Havaalanları
13 Uçak üreticileri
14 Havayolu taşımacılığında tarife
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 10 10
Soru-Yanıt 1 10 10
Gözlem 1 5 5
Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 38 38
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek